Ελληνικές σελίδες από το περιοδικό Share International

Αποσπάσματα πάνω σε ένα κοινό θέμα


Σε κάθε τεύχος του Share International μαζεύονται και παρουσιάζονται παλιότερα αποσπάσματα από τον Μαϊτρέγια, τον Δάσκαλο του Μπέντζαμιν Κρεμ και από τον ίδιο τον Κρεμ, που αναφέρονται σ' ένα κοινό θέμα. Οι συλλογές αυτές παρουσιάζουν ενδιαφέρον γιατί ξαναθυμίζουν τα όσα κατά καιρούς έχουν αναφερθεί επί του εκάστοτε θέματος. Κάποιες απ' αυτές μεταφράστηκαν από την Ελληνική ομάδα του Share International. Ορισμένες, λίγες, επίσης συντάχθηκαν από αυτήν.

Για τις πρόσφατες (Δεκ. 2008) ταραχές στη χώρα μας (12/2008) [Από την Ελληνική ομάδα του Share International]

Για τις πρόσφατες (Μάιος του 2010) εξελίξεις στη χώρα μας (05/2010) [Από την Ελληνική ομάδα του Share International]

Η βούληση των λαών (03/2011)

Οι νέοι θα ανοίξουν τον δρόμο (04/2011)

Η ανάγκη για αλλαγή (05/2011)

Μοιράζοντας τους πόρους του κόσμου (07-08/2011)

Η κλιματική αλλαγή (09/2012)

Ξυπνώντας! (06/2013)

Ο Μετασχηματισμός του κόσμου (11/2016) Νέο


Πρώτη σελίδα | Εισαγωγή | Μαϊτρέγια | Προτεραιότητες | Θαύματα | Προαιώνια Σοφία | Θρησκεία | Μπέντζαμιν Κρεμ | Υπηρεσία | Φωτογραφίες | Βιβλία και άλλες πηγές | Θεματικές διαδρομές