Πρώτη σελίδα | Ανάδυση, Διδασκαλίες, Εμφανίσεις | Ευρετήριο

ΜΑΪΤΡΕΓΙΑ, Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

"Πολύ σύντομα θ' αντιληφθούμε ότι ζει τώρα ανάμεσά μας ένας άνθρωπος που ενσαρκώνει στο πρόσωπό του την ελπίδα και τα ιδανικά των θρησκευτικών ομάδων, αλλά ταυτόχρονα και τις πρακτικές επιδιώξεις των πολιτικών και οικονομικών στοχαστών για μια καλύτερη ζωή για όλους.

Θα δείξει στην ανθρωπότητα το δρόμο που πρέπει ν' ακολουθήσει για ν' αναγεννηθεί και να δημιουργήσει έναν πολιτισμό βασισμένο στο μοίρασμα, τη συνεργασία και την καλή θέληση, που αναπόφευκτα θα οδηγήσουν στην παγκόσμια αδελφοσύνη".

Μπέντζαμιν ΚρεμΕυρετήριο άρθρων για τον Μαϊτρέγια σ' αυτές τις σελίδες
Πρώτη σελίδα | Εισαγωγή | Μαϊτρέγια | Προτεραιότητες | Θαύματα | Προαιώνια Σοφία | Θρησκεία | Μπέντζαμιν Κρεμ | Υπηρεσία | Φωτογραφίες | Βιβλία και άλλες πηγές | Θεματικές διαδρομές | Αποσπάσματα πάνω σε ένα κοινό θέμα