Υπηρεσία | Θεματικές διαδρομές
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ
Ο διαλογισμός διαβίβασης είναι ο απλούστερος, αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να υπηρετήσει κανείς την ανθρωπότητα και να συμβάλει στην μεταμόρφωση του κόσμου μας. Αυτός ο ομαδικός διαλογισμός είναι ταυτόχρονα κι ένα ισχυρό βοήθημα για την ατομική πνευματική ανάπτυξη. Ομάδες διαλογισμού διαβίβασης υπάρχουν σε πολλές χώρες του κόσμου.