Διαλογισμός διαβίβασης

Διαλογισμός διαβίβασης – μια δυνατή μέθοδος υπηρεσίας

του Μπέντζαμιν Κρεμ


Το ακόλουθο άρθρο προέρχεται από ομιλίες του Μπέντζαμιν Κρεμ στη Ναγκόγια και την Οσάκα της Ιαπωνίας στη διάρκεια της περιοδείας του για διαλέξεις το Μάρτιο του 1989.
Ο διαλογισμός αποτελεί, ανάλογα με τον τύπο του, ένα λίγο-πολύ επιστημονικό μέσο για να έρθουμε σ' επαφή με την ψυχή και τελικά να ενοποιηθούμε με την ψυχή. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός του διαλογισμού κάθε μορφής.

Ο διαλογισμός διαβίβασης είναι ένας τρόπος υπηρέτησης του κόσμου. Αντίθετα με πολλές άλλες μορφές διαλογισμού, σ' αυτόν προσελκύονται μόνον άνθρωποι που επιθυμούν να υπηρετήσουν. Αυτή η επιθυμία για υπηρεσία εκδηλώνεται μόνο όταν το άτομο έχει φτάσει σε κάποιο βαθμό επαφής με την ψυχή του. Και τούτο, γιατί η ψυχή είναι εκείνη που επιθυμεί να υπηρετήσει. Η φύση της ψυχής είναι να υπηρετεί. Η πρώτη αντίδραση του ατόμου στην επαφή με την ψυχή είναι η επιθυμία να υπηρετήσει τον κόσμο με κάποιον τρόπο. Ο διαλογισμός διαβίβασης είναι μια απλή, εύκολη μέθοδος για την προσφορά πολύ δυνατής υπηρεσίας στον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική και γρήγορη μέθοδο προσωπικής ανάπτυξης. Αυτό το προσωπικό εξελικτικό αποτέλεσμα είναι μια δευτερεύουσα συνέπεια του διαλογισμού διαβίβασης.

Οι Δάσκαλοι της Σοφίας έχουν στη διάθεσή Τους τεράστιες πνευματικές ενέργειες. Ένα μείζον μέρος της εργασίας των Δασκάλων είναι να κατανέμουν αυτές τις ενέργειες στον κόσμο για να επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, την εκπλήρωση του Σχεδίου της Εξέλιξης για τον πλανήτη μας, που Εκείνοι το γνωρίζουν. Οι Δάσκαλοι είναι οι θεματοφύλακες του Σχεδίου και οι θεματοφύλακες των ενεργειών που επιφέρουν την εκπλήρωση του Σχεδίου. Πολλές απ' αυτές τις ενέργειες είναι συμπαντικής προέλευσης και αν εκλύονταν απευθείας στον κόσμο θα ήταν υπερβολικά υψηλές και θ' ανακλώνταν πάλι πίσω χωρίς να μπορούν ν' απορροφηθούν από τη μάζα της ανθρωπότητας. Οι ομάδες διαλογισμού διαβίβασης λειτουργούν ως 'υποσταθμοί'. Οι Δάσκαλοι στέλνουν αυτές τις πνευματικές ενέργειες μέσα από τα ενεργειακά κέντρα (ή 'τσάκρα') των ατόμων στις ομάδες. Με το πέρασμά τους από τα κέντρα, οι ενέργειες αυτόματα μεταμορφώνονται και γίνονται πιο προσιτές, πιο χρησιμοποιήσιμες από την ανθρωπότητα. Οι Δάσκαλοι τις κατευθύνουν τότε στον κόσμο, όπου υπάρχει ανάγκη γι' αυτές.

Υπάρχουν σ' όλο τον κόσμο μερικές εκατοντάδες ομάδες διαβίβασης. Τα μέλη κάθε ομάδας συναντιούνται τακτικά, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα, που την καθορίζει η ίδια η ομάδα, ανάλογα με τις περιστάσεις της. Οι συναντήσεις μπορεί να γίνονται μία ώς τρεις φορές την εβδομάδα. Οι ομάδες αποτελούνται από τρία άτομα και πάνω. Τρεις άνθρωποι αποτελούν ένα τρίγωνο· αυτή είναι η πιο μικρή ομάδα.

Η ομάδα συναθροίζεται και όλοι μαζί εκφωνούν τη Μεγάλη Επίκληση, που δόθηκε στην ανθρωπότητα γι' αυτό το σκοπό. Η Επίκληση δόθηκε στον κόσμο το 1945 από τον Μαϊτρέγια για να μας προμηθεύσει μια τεχνική για την επίκληση των ενεργειών που μεταμορφώνουν τον κόσμο και προετοιμάζουν την επιστροφή Του. Όταν απαγγέλλουμε τη Μεγάλη Επίκληση με την προσοχή μας εστιασμένη στο κέντρο άζνα (το σημείο ανάμεσα στα φρύδια), ένας αγωγός σχηματίζεται ανάμεσα στην ομάδα και στην Ιεραρχία των Δασκάλων. Μέσ' απ' αυτόν τον αγωγό, οι Δάσκαλοι στέλνουν τις ενέργειές Τους.

Αυτές οι πνευματικές δυνάμεις είναι ακριβώς οι ενέργειες που μεταμορφώνουν τώρα τον κόσμο. Ο Μαϊτρέγια γεμίζει τον κόσμο με την ενέργεια της ισορροπίας, για παράδειγμα, και οι εθνικοί ηγέτες ανακαλύπτουν ότι μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους, μπορούν να συμβιβάζονται, μπορούν να φτάνουν σε κάποιο είδος συναίνεσης, σχεδόν από τη μια μέρα στην άλλη. Ξαφνικά, έθνη που υπήρξαν εχθροί, από αιώνες ίσως, ανακαλύπτουν ότι μπορούν να συζητούν μαζί γύρω από ένα τραπέζι και ειρηνικά να βρίσκουν μια λύση. Αυτό συμβαίνει γιατί ανταποκρίνονται στις ενέργειες που στέλνει στον κόσμο η Ιεραρχία των Δασκάλων.

Αυτή είναι η υπηρεσία που επιτελούν οι ομάδες διαβίβασης για τον κόσμο. Μας επιτρέπει να προχωρήσουμε πέρα από την απλή επαφή με τη δική μας ψυχή και να έρθουμε σε σχέση συνεργασίας με το Βασίλειο των Ψυχών, την πνευματική Ιεραρχία των Δασκάλων.

Δεν είναι δυνατόν να εργαστεί κανείς μ' αυτό τον τρόπο, να έχει τις ενέργειες να περνούν μέσα από τα τσάκρα του, χωρίς τα τσάκρα να τονώνονται κι αυτά τα ίδια, να γαλβανίζονται και να μεταμορφώνονται. Οι Δάσκαλοι μετρούν το σημείο εξέλιξης κάθε μαθητή από την ποιότητα του φωτός που ακτινοβολούν τα τσάκρα του. Ακούμε να γίνεται λόγος για την αύρα – για αύρες λαμπρές και αύρες άτονες, αύρες πλατιές και αύρες στενές. Οι αύρες είναι βασικά η σύνθεση όλων των ενεργειών που περνούν μέσα από τα τσάκρα της σπονδυλικής στήλης. Όσο πιο ενεργά, όσο πιο τονωμένα είναι τα τσάκρα, τόσο μεγαλύτερη η ακτινοβολία, τόσο πιο πλατιά και λαμπρή η αύρα.

Στο διαλογισμό διαβίβασης, τα ενεργειακά σας κέντρα τονώνονται με τρόπο που θα ήταν εντελώς αδύνατον διαφορετικά. Μέσα σ' ένα χρόνο συνεπούς, εντατικού διαλογισμού διαβίβασης, μπορείτε να κάνετε την ίδια πρόοδο που θα κάνατε με 10 ή και 15 χρόνια ατομικού διαλογισμού. Είναι σαν ένα θερμοκήπιο, μια διεργασία ταχύρυθμης ανάπτυξης. Γι' αυτό το λόγο, δεν είναι για τον καθένα. Μόνο εκείνοι που επιθυμούν να υπηρετήσουν τον κόσμο με κάποιον τρόπο θα ενδιαφερθούν να κάνουν διαλογισμό διαβίβασης, γιατί τίποτα δεν φαίνεται να συμβαίνει στη διάρκεια του διαλογισμού. Μπορεί κανείς να αισθάνεται ή να μην αισθάνεται τις ενέργειες. Μερικοί τις αισθάνονται πολύ καθαρά και δυνατά, μερικοί δεν τις αισθάνονται καθόλου. Αυτό δεν έχει πολύ σχέση με το σημείο της ανάπτυξης του ατόμου, αλλά κυρίως με τον ιδιαίτερο τύπο σώματος που έχει.

Αυτή η εργασία, ωστόσο, οδηγεί σε βαθύτατες αλλαγές στο άτομο. Οι περισσότεροι άνθρωποι, μέσα σε έξι μήνες με ένα χρόνο, συνειδητοποιούν τις αλλαγές στον εαυτό τους, αναγνωρίζουν ότι βαθμιαία γίνονται διαφορετικά, καλύτερα άτομα. Ανακαλύπτουν ότι μπορούν να βιώνουν και να εκδηλώνουν αγάπη πιο εύκολα. Βρίσκουν ότι ο νους τους είναι πιο ζωντανός και δημιουργικός. Μπορεί να διαπιστώσουν ότι έχουν περισσότερη αυτοπειθαρχία και αποφασιστικότητα, και μεγαλύτερη συνέπεια στον τρόπο που εργάζονται. Βλέπουν τα μέλη της ομάδας τους να γίνονται πιο ακτινοβόλα, πιο ήπια, πιο στοργικά—με μια λέξη, πιο πνευματικά. Πολλοί δέχονται θεραπεία αυθόρμητα στη διάρκεια της διαβίβασης.

Η τεχνική του διαλογισμού διαβίβασης είναι πολύ απλή και μπορεί να εφαρμοστεί απ' οποιονδήποτε πάνω από την ηλικία των 12 ετών. Ο διαλογισμός διαβίβασης δεν εμποδίζει καμιά άλλη μορφή διαλογισμού που ίσως κάνετε. Αντίθετα, μπορεί μόνο να δυναμοποιήσει, να κάνει πιο πολύτιμο, κάθε άλλο διαλογισμό. Είναι απόλυτα ασφαλής, γιατί είναι στα χέρια των Δασκάλων, των κορυφαίων επιστημόνων του πλανήτη. Είναι δυνατός, ασφαλής κι επιστημονικός, γιατί η πραγματική εργασία, η κύρια εργασία, γίνεται για μας από τους ίδιους τους Δασκάλους. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε εμείς είναι να κρατάμε την προσοχή μας στο κέντρο άζνα—το σημείο ανάμεσα στα φρύδια. Θα διαπιστώσετε, ωστόσο, ότι κάθε τόσο η προσοχή ξεφεύγει από το κέντρο αυτό. Όταν συνειδητοποιούμε ότι συνέβη αυτό, "ηχούμε" μέσα μας το μάντραμ ΟΜ ή σκεφτόμαστε το ΟΜ, και η προσοχή επιστρέφει αυτόματα στο κέντρο άζνα.

Με το να κρατάμε την προσοχή στο κέντρο αυτό δημιουργείται μια ευθυγράμμιση ανάμεσα στο φυσικό εγκέφαλο και στην ψυχή. Οι ενέργειες στέλνονται από το επίπεδο στο οποίο συνήθως εργάζονται οι Δάσκαλοι: το επίπεδο της ψυχής. Όσο κρατάμε αυτή την ευθυγράμμιση, η διαβίβαση προχωρεί.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει ισχυρότερη μορφή υπηρεσίας που να μπορείτε να την προσφέρετε στον κόσμο τόσο εύκολα και με τόση λίγη κατανάλωση ενέργειας. Ούτε θα βρείτε μια τεχνική προσωπικής ανάπτυξης τόσο δυνατή, με τόσο εκτεταμένα αποτελέσματα, που ν' απαιτεί τόσο λίγο κόπο. Όλοι οι Δάσκαλοι, τέλειοι καθώς είναι, περνούν 24 ώρες το 24ωρο διαβιβάζοντας τις ενέργειές Τους. Δεν υπάρχει Ον στο σύμπαν που να μη διαβιβάζει ενέργεια από επίπεδα ψηλότερα προς επίπεδα χαμηλότερα απ' Αυτό. Ζούμε σ' ένα ενεργειακό σύμπαν. Αυτή η ενέργεια, απ' όσο ψηλά κι αν προέρχεται, διαβιβάζεται, μετασχηματίζεται προς τα κάτω, λαμβάνεται από το δέκτη· και πάλι διαβιβάζεται, μετασχηματίζεται προς τα κάτω και λαμβάνεται, απ' άκρη σ' άκρη του κόσμου.

Αν διαπιστώσετε ότι ο διαλογισμός διαβίβασης σάς ταιριάζει, τότε θα έχετε βρει μια μέθοδο υπηρεσίας που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος τούτης της ζωής και σ' όλες τις μελλοντικές ζωές.

* * *