Μικρή σελίδα για τον Μαϊτρέγια | Διαλογισμός διαβίβασης

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

Θέλετε να βοηθήσετε τον κόσμο αλλά δεν ξέρετε από πού ν' αρχίσετε;


Ανταποκρινόμενοι στην ώθηση την ψυχής τους, πολλοί άνθρωποι σήμερα αναζητούν έναν τρόπο να υπηρετήσουν. Μια από τις ισχυρότερες μορφές υπηρεσίας – μια υπηρεσία που μπορεί να προσφερθεί εύκολα και που παράγει απαράμιλλα αποτελέσματα για τον πλανήτη και για τους ανθρώπους που συμμετέχουν – είναι ο διαλογισμός διαβίβασης. Το ακόλουθο άρθρο προέρχεται από ομιλίες που έδωσε ο Μπέντζαμιν Κρεμ στην Ιαπωνία το Μάρτιο του 1989.

Ο διαλογισμός αποτελεί, ανάλογα με τον τύπο του, ένα λίγο-πολύ επιστημονικό μέσο για να έρθουμε σ' επαφή με την ψυχή και τελικά να ενοποιηθούμε με την ψυχή. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός του διαλογισμού κάθε μορφής.

Ο διαλογισμός διαβίβασης είναι ένας τρόπος υπηρέτησης του κόσμου. Αντίθετα με πολλές άλλες μορφές διαλογισμού, σ' αυτόν προσελκύονται μόνο άνθρωποι που επιθυμούν να υπηρετήσουν. Αυτή η επιθυμία για υπηρεσία εκδηλώνεται μόνο όταν το άτομο έχει φτάσει σε κάποιο βαθμό επαφής με την ψυχή του. Και τούτο, γιατί η ψυχή είναι εκείνη που επιθυμεί να υπηρετήσει.

Οι ομάδες λειτουργούν ως ενεργειακοί "υποσταθμοί"

Οι Δάσκαλοι της Σοφίας έχουν στη διάθεσή Τους τεράστιες πνευματικές ενέργειες. Ένα μείζον μέρος της εργασίας των Δασκάλων είναι να κατανέμουν αυτές τις ενέργειες στον κόσμο για να επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, την εκπλήρωση του Σχεδίου της Εξέλιξης για τον πλανήτη μας, που Εκείνοι το γνωρίζουν. Πολλές από τις ενέργειες αυτές είναι συμπαντικής προέλευσης και αν εκλύονταν απευθείας στον κόσμο θα ήταν υπερβολικά υψηλές και θ' ανακλώνταν πάλι πίσω χωρίς να μπορούν ν' απορροφηθούν από τη μάζα της ανθρωπότητας. Οι ομάδες διαλογισμού διαβίβασης λειτουργούν ως "υποσταθμοί". Οι Δάσκαλοι στέλνουν αυτές τις πνευματικές ενέργειες μέσα από τα ενεργειακά κέντρα (ή "τσάκρα") των ατόμων στις ομάδες. Με το πέρασμά τους από τα κέντρα, οι ενέργειες αυτόματα μεταμορφώνονται και γίνονται πιο προσιτές, πιο χρησιμοποιήσιμες από την ανθρωπότητα. Οι Δάσκαλοι τις κατευθύνουν τότε στον κόσμο, όπου υπάρχει ανάγκη γι' αυτές.

Υπάρχουν σ' όλο τον κόσμο μερικές εκατοντάδες ομάδες διαβίβασης. Τα μέλη κάθε ομάδας συναντιούνται τακτικά, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα, που την καθορίζει η ίδια η ομάδα, ανάλογα με τις περιστάσεις της. Οι συναντήσεις μπορεί να γίνονται μία ώς τρεις φορές την εβδομάδα. Η ομάδα συναθροίζεται και όλοι μαζί εκφωνούν τη Μεγάλη Επίκληση, που δόθηκε στην ανθρωπότητα γι' αυτό το σκοπό. Η Επίκληση δόθηκε στον κόσμο το 1945 από τον Μαϊτρέγια για να μας προμηθεύσει μια τεχνική για την επίκληση των ενεργειών που μεταμορφώνουν τον κόσμο και προετοιμάζουν την επιστροφή Του.

Όταν απαγγέλλουμε τη Μεγάλη Επίκληση με την προσοχή μας εστιασμένη στο κέντρο άζνα (το σημείο ανάμεσα στα φρύδια), ένας αγωγός σχηματίζεται ανάμεσα στην ομάδα και στην Ιεραρχία των Δασκάλων. Μέσ' απ' αυτόν τον αγωγό, οι Δάσκαλοι στέλνουν τις ενέργειές Τους.

Αυτές οι πνευματικές δυνάμεις είναι ακριβώς οι ενέργειες που μεταμορφώνουν τώρα τον κόσμο. Ο Μαϊτρέγια γεμίζει τον κόσμο με την ενέργεια της ισορροπίας, για παράδειγμα, και οι εθνικοί ηγέτες ανακαλύπτουν ότι μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους, μπορούν να συμβιβάζονται, μπορούν να φτάνουν σε κάποιο είδος συναίνεσης, σχεδόν από τη μια μέρα στην άλλη. Ξαφνικά, έθνη που υπήρξαν εχθροί, από αιώνες ίσως, ανακαλύπτουν ότι μπορούν να συζητούν μαζί γύρω από ένα τραπέζι και ειρηνικά να βρίσκουν μια λύση.

Αυτή είναι η υπηρεσία που επιτελούν οι ομάδες διαβίβασης για τον κόσμο. Μας επιτρέπει να προχωρήσουμε πέρα από την απλή επαφή με τη δική μας ψυχή και να έρθουμε σε σχέση συνεργασίας με το Βασίλειο των Ψυχών, την πνευματική Ιεραρχία των Δασκάλων.

Πνευματικό "θερμοκήπιο"

Στο διαλογισμό διαβίβασης, τα ενεργειακά σας κέντρα τονώνονται με τρόπο που θα ήταν εντελώς αδύνατον διαφορετικά. Μέσα σ' ένα χρόνο συνεπούς, εντατικού διαλογισμού διαβίβασης, μπορείτε να κάνετε την ίδια πρόοδο που θα κάνατε με 10 ή και 15 χρόνια ατομικού διαλογισμού. Είναι σαν ένα θερμοκήπιο, μια διεργασία ταχύρυθμης ανάπτυξης.

Αυτή η εργασία οδηγεί σε βαθύτατες αλλαγές στο άτομο. Οι περισσότεροι άνθρωποι, μέσα σε έξι μήνες με ένα χρόνο, συνειδητοποιούν τις αλλαγές στον εαυτό τους, αναγνωρίζουν ότι βαθμιαία γίνονται διαφορετικά, καλύτερα άτομα. Ανακαλύπτουν ότι μπορούν να βιώνουν και να εκδηλώνουν αγάπη πιο εύκολα. Βρίσκουν ότι ο νους τους είναι πιο ζωντανός και δημιουργικός. Μπορεί να διαπιστώσουν ότι έχουν περισσότερη αυτοπειθαρχία και αποφασιστικότητα, και μεγαλύτερη συνέπεια στον τρόπο που εργάζονται. Βλέπουν τα μέλη της ομάδας τους να γίνονται πιο ακτινοβόλα, πιο ήπια, πιο στοργικά – με μια λέξη, πιο πνευματικά. Πολλοί δέχονται θεραπεία αυθόρμητα στη διάρκεια της διαβίβασης.

Η τεχνική του διαλογισμού διαβίβασης είναι πολύ απλή και μπορεί να εφαρμοστεί απ' οποιονδήποτε πάνω από την ηλικία των 12 ετών. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατάμε την προσοχή μας στο κέντρο άζνα – το σημείο ανάμεσα στα φρύδια. Θα διαπιστώσετε, ωστόσο, ότι κάθε τόσο η προσοχή ξεφεύγει από το κέντρο αυτό. Όταν συνειδητοποιούμε ότι συνέβη αυτό, "ηχούμε" μέσα μας το μάντραμ ΟΜ ή σκεφτόμαστε το ΟΜ, και η προσοχή επιστρέφει αυτόματα στο κέντρο άζνα.

Με το να κρατάμε την προσοχή στο κέντρο αυτό δημιουργείται μια ευθυγράμμιση ανάμεσα στο φυσικό εγκέφαλο και στην ψυχή. Οι ενέργειες στέλνονται από το επίπεδο στο οποίο συνήθως εργάζονται οι Δάσκαλοι: το επίπεδο της ψυχής. Όσο κρατάμε αυτή την ευθυγράμμιση, η διαβίβαση προχωρεί.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει ισχυρότερη μορφή υπηρεσίας που να μπορείτε να την προσφέρετε στον κόσμο τόσο εύκολα και με τόση λίγη κατανάλωση ενέργειας. Ούτε θα βρείτε μια τεχνική προσωπικής ανάπτυξης τόσο δυνατή, με τόσο εκτεταμένα αποτελέσματα, που ν' απαιτεί τόσο λίγο κόπο.

Αν διαπιστώσετε ότι ο διαλογισμός διαβίβασης σάς ταιριάζει, τότε θα έχετε βρει μια μέθοδο υπηρεσίας που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος τούτης της ζωής και σ' όλες τις μελλοντικές ζωές.

Ο διαλογισμός διαβίβασης είναι μια ασφαλής, επιστημονική δραστηριότητα, που δεν συνδέεται με κάποια θρησκεία ή δόγμα. Δεν εμποδίζει την τήρηση οποιασδήποτε άλλης θρησκευτικής ή πνευματικής πρακτικής. Για να σχηματίσετε μια ομάδα διαβίβασης, δεν σας χρειάζεται παρά η πρόθεση και η επιθυμία να υπηρετήσετε. Μπορείτε ν' αρχίσετε μια ομάδα με οσοδήποτε αριθμό μελών, καλώντας απλώς μερικούς φίλους με όμοιο ενδιαφέρον να διαλογίζονται μαζί σας σε τακτική βάση. Για περισσότερη εμβάθυνση και καθοδήγηση, σας παραπέμπουμε στο βιβλίο "Διαβίβαση – ένας διαλογισμός για τη Νέα Εποχή", του Μπέντζαμιν Κρεμ.

__________________________________

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ

Από την εστία του Φωτός
μέσ' από τη Διάνοια του Θεού
Ας διαχυθεί φως μέσα στις
διάνοιες των ανθρώπων.
Το Φως ας κατέβει στη Γη.

Από την εστία της Αγάπης
μέσ' από την Καρδιά του Θεού
Ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις
καρδιές των ανθρώπων.
Είθε ο Χριστός να γυρίσει στη Γη.

Από το κέντρο όπου η Θέληση
του Θεού είναι γνωστή
Ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές
θελήσεις των ανθρώπων –
Ο σκοπός που οι Δάσκαλοι
γνωρίζουν και υπηρετούν.

Από το κέντρο που ονομάζουμε
φυλή των ανθρώπων
Το Σχέδιο της Αγάπης και του
Φωτός ας πραγματοποιηθεί
Και είθε να σφραγίσει την
πύλη του κακού.

Το Φως, η Αγάπη και η Δύναμη
ας αποκαταστήσουν το Σχέδιο
πάνω στη Γη.

__________________________________

* * *