Εισαγωγή

Σημαντικό σημείωμα για τους δημοσιογράφους


Η ανάδυση του Μαϊτρέγια αφορά κάθε σχεδόν άποψη της σύγχρονης ζωής από την πολιτική και την οικονομία ώς τη θρησκεία, την επιστήμη και την παιδεία. Για να συμβάλουμε στην όσο το δυνατόν ακριβέστερη πληροφόρηση για μια τόσο πολυσύνθετη είδηση, έχουμε αναπτύξει τις εξής κατευθυντήριες γραμμές:

Θα ενημερώνουμε αυτές τις σελίδες σε τακτική βάση, ούτως ώστε ο Τύπος και το κοινό να έχουν στη διάθεσή τους τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, όπως μας γίνονται γνωστές.

Έχουμε συμπεριλάβει εκτεταμένο υλικό αναγκαίο για την κατανόηση αυτής της ιστορίας, που δίνει απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις.

Επειδή στόχος μας δεν είναι να πείσουμε ή να προσηλυτίσουμε κανέναν στη δική μας άποψη, ας μας επιτραπεί να μην υπεισέλθουμε σε ανταλλαγή επιχειρημάτων με άτομα που εκπροσωπούν αντίθετες απόψεις.

Οι πληροφορίες για τον Μαϊτρέγια έρχονται κυρίως μέσω του βρετανού ζωγράφου και εσωτεριστή Μπέντζαμιν Κρεμ, ο οποίος βρίσκεται σε τηλεπαθητική επαφή με έναν από τους μαθητές του Μαϊτρέγια ένα Δάσκαλο της Σοφίας από το 1959. Από το 1988, δυο δημοσιογράφοι στο Λονδίνο έλαβαν επίσης πληροφορίες για τις διδασκαλίες και τις προβλέψεις του Μαϊτρέγια μέσ' από μια σειρά συνεντεύξεων με έναν άνθρωπο του περιβάλλοντος του Μαϊτρέγια στην ασιατική κοινότητα του Λονδίνου.


Το παραπάνω σημείωμα προέρχεται από το περιοδικό Share International, αλλά θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να ενημερώνονται τακτικά και οι ελληνικές σελίδες για τις σημαντικότερες τουλάχιστον εξελίξεις.