Θαύματα

ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Σταυροί από φως φέρνουν νέα ελπίδα και θεραπεία

Σταυροί από φως σε εκκλησία στην Αμερική

Σταυρός από φως στη Σλοβενία

Φωτογραφίες σταυρών από φως