Θρησκεία και Προαιώνια Σοφία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΩ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ


Μπέιλι, Αλίκη A: Από τη Βληθλεέμ στο Γολγοθά (New York: Lucis Publishing Co., 1937)

Besant, Annie: Esoteric Christianity (Wheaton, IL: Theosophical Publishing House, 1901)

Carey, Reverend Howard: The Joy of Christ's Coming: From Traditional Religion to Ageless Wisdom (Amsterdam: Share International Fdn., 1988)

Κρεμ, Μπέντζαμιν: Η Επανεμφάνιση του Χριστού και των Δασκάλων της Σοφίας. (Τετράεδρο, 1995) Επίσης: Μηνύματα από τον Μαϊτρέγια το Χριστό (Messages from Maitreya the Christ, Los Angeles: Tara Center, 1980)

Errico, Rocco A: Let There Be Light -- The Seven Keys (Marina del Rey: DeVorss & Co., 1985)

Hodson, Geoffrey: The Hidden Wisdom in the Holy Bible, Vol. I, (Wheaton, IL: Theosophical Publishing House, 1967)

Lamsa, George M: (translator), The New Testament -- From the Ancient Eastern Text (New York: Harper & Row, 1933)


Μια πολύ πιο εκτεταμένη βιβλιογραφία υπάρχει στο κεφάλαιο "Βιβλία και άλλες πηγές".
* * *