Αρθρα από τον Δάσκαλο

Η έλευση του νέου

του Δάσκαλου --, μέσω του Μπέντζαμιν Κρεμ, 8 Φεβρουαρίου του 2015

Μπορείτε, επίσης, να διαβάσετε σε μετάφραση μια επιλογή από τις ερωτοαπαντήσεις  από το ίδιο τεύχος του Share International.


Η αμέσως επόμενη χρονική περίοδος θα προβληματίσει πολλούς, τόσο ταχείς θα είναι οι αλλαγές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές, που θα συμβαίνουν και τόσο συχνά θα εκδηλώνονται.

Για πολλούς, η κύρια αντίδραση σΆ αυτές θα είναι το άγχος και η αμηχανία. Αρκετοί, θορυβημένοι και έκπληκτοι, θα τις θεωρήσουν σημάδια μιας κοινωνίας που αλλάζει ριζικά, ενώ άλλοι θα φοβηθούν και θα δυσανασχετήσουν. Παντού οι άνθρωποι θα είναι επιφυλακτικοί, αβέβαιοι για την ορθή πορεία που πρέπει νΆ ακολουθήσουν.

Δεν θα αντιδράσουν για πολύ, όμως, έτσι. Εν καιρώ θα διαπιστώσουν ότι πραγματικά ο κόσμος μέσα στον οποίο ζουν μεταβάλλεται συνεχώς, θέτοντας ιδιαίτερες προκλήσεις στα πιστεύω και στις αξίες τους.

Ούτως οι άνθρωποι θΆ αρχίσουν να εδραιώνουν το καινούργιο από τα απομεινάρια του παλιού και να επιδεικνύουν την αυξανόμενη ικανότητά τους νΆ ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής.


[Αυτό το άρθρο, μεταφρασμένο από το περιοδικό Share International του τεύχους Μαρτίου του 2015, είναι από ένα ανώτερο μέλος της Ιεραρχίας των Δασκάλων της Σοφίας. Το όνομά Του, γνωστό στους κύκλους του εσωτερισμού, δεν αποκαλύπτεται ακόμα. Ο Benjamin Creme, κύριος ομιλητής για την εμφάνιση του Μαϊτρέγια, βρίσκεται σε σταθερή τηλεπαθητική επαφή με Αυτόν το Δάσκαλο, ο οποίος του υπαγόρευσε το άρθρο Του.]

* * *