Αρθρα από τον Δάσκαλο

Μήνυμα του Μαϊτρέγια

Μπορείτε, επίσης, να διαβάσετε σε μετάφραση μια επιλογή από τις ερωτοαπαντήσεις  από το ίδιο τεύχος του Share International.


Όταν οι άνθρωποι Με αντικρίσουν για πρώτη φορά και Με γνωρίσουν ως αυτό που είμαι, θα διαπιστώσουν πως αλλάζουν μέσα τους.

Για κάποια περίοδο πολλοί θα επιστρέψουν στη χαρά της παιδικής ηλικίας και θα ανακαλύψουν ότι έτσι ο κόσμος έγινε καλύτερη κατοικία. Πολλοί θα αισθανθούν να ενισχύεται η επιθυμία τους να υπηρετήσουν και να θέσουν τον εαυτό τους στην πρώτη γραμμή της αλλαγής. Αυτοί είναι εκείνοι τους οποίους θα καλέσω για το έργο της αναπλήρωσης του πνεύματος και της χαράς του ανθρώπου.

Πιστέψτε, αν μπορείτε, ότι βρίσκομαι μαζί σας, έτοιμος να χρησιμοποιήσω την δύναμή Μου για λογαριασμό σας.

Πιστέψτε, αν μπορείτε, φίλοι μου, ότι με ανυπομονησία περιμένω την ημέρα της δημόσιας επιστροφής Μου.[Θα παρατηρήσατε ότι το παραπάνω είναι μήνυμα από τον Μαϊτρέγια, τον Παγκόσμιο Διδάσκαλο, και όχι από τον Δάσκαλο του Μπέντζαμιν Κρεμ.
Δόθηκε, με διαδικασία ψυχικής τηλεπάθειας δια του Μπέντζαμιν Κρεμ, στις 7 Οκτωβρίου του 2014.
Μεταφράστηκε από το περιοδικό Share International του τεύχους Νοεμβρίου του 2014]

* * *