Αρθρα από τον Δάσκαλο

Η Μάχαιρα του Διχασμού*

του Δάσκαλου --, μέσω του Μπέντζαμιν Κρεμ, 6 Σεπτεμβρίου του 2014

Μπορείτε, επίσης, να διαβάσετε σε μετάφραση μια επιλογή από τις ερωτοαπαντήσεις  από το ίδιο τεύχος του Share International.


Πολλοί πιστεύουν ότι, παρά την παρουσία του Μαϊτρέγια στον κόσμο, ο κόσμος γίνεται όλο και περισσότερο ασταθής και απειλητικός. Αναρωτιούνται τι κάνει η Ιεραρχία για να απαλύνει τα μύρια προβλήματα και δυσκολίες που τους αφήνουν φοβισμένους και απροετοίμαστους στα τωρινά αυξημένα επίπεδα έντασης.

Η αλήθεια είναι ότι, πράγματι, ο κόσμος προετοιμάζεται. Κατά τη διάρκεια τέτοιων περιόδων μεγάλης έντασης και αλλαγής, οι άνθρωποι τείνουν να βλέπουν τα προβλήματα με την περιορισμένη αντίληψη - που αναπόφευκτα - έχουν για  την πραγματική κατάσταση της κοινωνίας. Η ανθρωπότητα φαντάζεται ότι όλα τα γεγονότα έχουν την ίδια επίδραση και σημασία για το μέλλον, ενώ η πραγματικότητα, που μόνο οι Δάσκαλοι μπορούν να διακρίνουν, είναι εντελώς διαφορετική. Οι Δάσκαλοι παρατηρούν τα γεγονότα σαν να διαδραματίζονται σε ενιαίο επίπεδο, και μόνο ως δυνητικά. Γνωρίζουν ότι κάποια θα επιδράσουν και θα επιταχύνουν τη μεταλλαγή του κόσμου, ενώ άλλα απλά θα ατονήσουν χωρίς να εξασκήσουν κάποια επίδραση. Η ανθρωπότητα, με την περιορισμένη αντίληψή της, θεωρεί όλα αυτά τα γεγονότα ως παράγοντες που, αναπόφευκτα, θα επηρεάσουν το μέλλον της, αλλά αυτό, αναμφίβολα, δεν ισχύει. Από την οπτική γωνία των Δασκάλων η ανθρωπότητα ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε τόσο έτοιμη για τον καινούργιο κόσμο που το μέλλον θα προσφέρει. Ποτέ δεν ήταν τόσο κοντά στο να εμψυχωθεί και να εργαστεί για την κοινή ευημερία.

Όταν ο Χριστός είπε ότι θα επιστρέψει (μια στιγμή που δεν περιμένουμε ούτε γνωρίζουμε**), θα φέρει όχι τα αδύναμα λόγια της κίβδηλης ειρήνης, αλλά ένα ξίφος, τη Μάχαιρα του Διχασμού, το  οποίο θα διαχωρίσει τον πατέρα από το γιο και τον αδελφό από τον αδελφό του***. Σήμερα γινόμαστε μάρτυρες αυτής ακριβώς της δράσης της Μάχαιρας του Διχασμού. Η ενέργεια της αγάπης που εκχέεται από τον Μαϊτρέγια διεγείρει τους πάντες: αυτόν που αγαπά και εργάζεται για τη δικαιοσύνη και το μοίρασμα από κοινού των αγαθών αλλά και εκείνον που προκαλεί τις διαιρέσεις, τα σχίσματα και την απληστία στον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό, μέσα από τη σαφή αντίθεση που δημιουργείται από τη Μάχαιρα του Διχασμού, οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να καταλήξουν σε γνήσια επιλογή για το μέλλον τους - το μέλλον όλων, των φτωχών και των πεινασμένων αλλά και των ανθρώπων του χρήματος και των καταστροφέων της ειρήνης. Καθένας από εμάς πρέπει να επιλέξει σε ποια πλευρά του εν λόγω διχασμού βρίσκουμε την αλήθεια μας.

* Σημείωση της ομάδας μετάφρασης: Παράβαλε με το " ...βάλειν...μάχαιραν. Ήλθον γαρ διχάσαι...", Ευαγγέλιο του Ματθαίου Ι 34-35. Σημειώνουμε ότι υπάρχει μεταφρασμένο ένα παλιότερο άρθρο του Δασκάλου με ανάλογο θέμα, αυτό εδώ.
**Στμ: Παράβαλε με Ευαγγέλιο του Ματθαίου ΚΔ:50 «ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτόν»
*** Στμ: Παράβαλε με Ευαγγέλιο του Ματθαίου Ι:21.
[Αυτό το άρθρο, μεταφρασμένο από το περιοδικό Share International του τεύχους Οκτωβρίου του 2014, είναι από ένα ανώτερο μέλος της Ιεραρχίας των Δασκάλων της Σοφίας. Το όνομά Του, γνωστό στους κύκλους του εσωτερισμού, δεν αποκαλύπτεται ακόμα. Ο Benjamin Creme, κύριος ομιλητής για την εμφάνιση του Μαϊτρέγια, βρίσκεται σε σταθερή τηλεπαθητική επαφή με Αυτόν το Δάσκαλο, ο οποίος του υπαγόρευσε το άρθρο Του.]

* * *