, M K, 14 2009.

, , Share International.


Εδ και πολλ χρνια, οι λαο των περισστερων κρατν ακολουθοσανε τα διατγματα των νομοθετν τους, των πολιτικν, λγο ως πολ πειθνια. Αυτ συνβαινε σε μεγλο βαθμ σχετα του εν το νομοθετικ σστημα ταν δημοκρατικ κποιο λλο. Αλλ τρα η κατσταση αρχζει να αλλζει. Χωρς να αποδχονται σιωπηρ αντιλακος νμους πια, τρα σε πολλς χρες οι λαο διαδηλνουν κι απαιτον αλλαγ. Με εξαρεση τα κρτη που βρσκονται κτω απ αυστηρ στρατιωτικ διακυβρνηση, λο και περισστερο οι νθρωποι απαιτον να εισακουσθον, τα να επιλυθον προβλματ τους, και να εξορθολογισθον οι φαλοι νμοι. Καθς οι ευεργετικς ενργειες του Υδροχου αυξνονται σε δυναμικτητα, αυτ η αδικοπα αναπτυσσμενη δναμη των ανθρπων θα μεγαλνει διαρκς και θα εξελιχθε στην ισχυρτερη φων στη Γη.  Αυτ εναι τσο ντονο δη απ τρα, στε λων των ειδν οι κυβερνσεις εξαναγκζονται να λβουν υπ' ψη τους τις αντιδρσεις των ανθρπων στην διαμρφωση των νμων οι οποοι επηρεζουν ουσιαστικ την ευημερα τους. Γνεται λο και πιο δσκολο στις κυβερνσεις να διοικον με πολιτικς που ευνοον αυστηρ συγκεκριμνες κοινωνικς τξεις να μεγλο μρος των πρξεων των κυβερνσεων χαρακτηρζεται απ δλια κρυψνοια και σκπιμη ασφεια, πολλ γνονται ‘στα παρασκνια’ κι οι νθρωποι ουδποτε μαθανουν γρω απ αυτ, αλλ γενικ οι κυβερνσεις τουλχιστον του αποκαλομενου ‘δημοκρατικο’ κσμου, ενεργον με προσοχ στε να μην προκαλσουν την οργ την δυσαρσκεια του λαο.

Σημαντικ θμα

Υπρχει να σημαντικ θμα βεβαως στο οποο αυτ δεν συμβανει. Για περισστερο απ εξντα χρνια, οι κυβερνσεις σε λο τον κσμο αποκρπτουν στους ανθρπους την πραγματικτητα γρω απ τα ‘Α.Τ.Ι.Α.’* ‘ιπτμενους δσκους’. Επσης, επιχειρον με κθε μσο να κακολογσουν τους επιβτες αυτν των σκαφν που μας επισκπτονται, αποκαλντας τους ξνους, καταστροφικος και επιβλαβες για τους ανθρπους της Γης. Διαψεδουν τις εμπειρες εκατοντδων χιλιδων ευφυν, ανοιχτμυαλων πολιτν προκειμνου να κρατσουν τον πληθυσμ τους υπ λεγχο και για να αποφγουν την πρκληση ‘πανικο’. χουν δημιουργσει τσι ναν τερστιο μθο: «Οι 'ιπτμενοι δσκοι' δεν υπρχουν αλλ εναι επικνδυνοι και σαν αρπακτικ για τους κατοκους της Γης»! Με το διο σκεπτικ, μαθαν τους ανθρπους να χλευζουν την ιδα τι τα αγρογλυφικ** εναι μια κληρονομι απ το Διστημα, αν και κθε κυβρνηση χει ακαταμχητες αποδεξεις για την παρξη, την δημιουργικτητα και την αντερη τεχνολογα αυτν των γενναων και κακων επισκεπτν απ τις αδελφς πλανητικς σφαρες του Ηλιακο μας Συστματος. Η παντελς γνοια που χουμε γρω απ τα λεπτοφυ εππεδα της λης, χει επιτρψει στις μεγαλτερες κυβερνσεις του κσμου να εξαπατον με αυτος τους ισχυρισμος, και για τσο πολ καιρ.

Αποκλυψη

Επ τλους, η ρα της αποκλυψης φθασε. Οι κυβερνητικς υπηρεσες δεν θα κρβουν λλο πλον την αλθεια απ τους ανθρπους της Γης: την σχση αδελφτητας που χουμε με τους μακρινος πλαντες του Ηλιακο μας Συστματος. δη το «λαμπρ σαν στρο σμα», ο Προγγελος της ανδυσης του Ματργια, δεχνει τρα, αυτ την ρα στους ανθρπους παντο στον κσμο τι για χρνια ολκληρα εξαπατονται απ τις κυβερνσεις τους. Μπορετε να εσαστε σγουροι τι ο Ματργια θα αποκαλψει την αλθεια της σχσης μας με τους λλους πλαντες, και την αλθεια της συνεργασας η οποα επ μακρ συνεχζεται μεταξ μας. Εναι στ’ αλθεια η ρα της αποκλυψης. 

Σημεισεις της ομδας μετφρασης: 
* Α.Τ.Ι.Α. γνωστης Ταυττητας Ιπτμενα Αντικεμενα, (UFOs).
** Πρωττυπο: Crop Circles = Αγρογλυφικ κκλοι στα σπαρτ.

[ , Share International - 2009 , . ,   , . Benjamin Creme, , ,   . ]

 

* * *