Αρθρα από το Δάσκαλο | Να μοιράσουμε

Το να μοιράζουμε

από το Δάσκαλο --, μέσω του Μπέντζαμιν Κρεμ


Σε τούτη την ερχόμενη εποχή, η ανθρωπότητα θα αναπτύξει διάφορες μεθόδους για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που συνεπάγεται η εφαρμογή της Αρχής του να μοιράσουμε. Κάθε στάδιο στο ξεδίπλωμα αυτής της πολύτιμης αρχής θα φέρει τον άνθρωπο πιο κοντά στην Πηγή του. Βαθμιαία, μια νέα ανθρωπότητα θα προβάλει, που θα εκδηλώνει όλο και περισσότερο το θεϊκό δυναμικό της.

Στο πρώτο στάδιο, η ανακατανομή θα είναι η βασική νότα, και κάθε χώρα θα θέσει στη διάθεση ενός κοινού αποθέματος εκείνους τους πόρους που της περισσεύουν μετά την κάλυψη των αναγκών της. Μέσ' από μια προχωρημένη μορφή ανταλλαγής, τα αγαθά του κόσμου θα τα μοιράζεται όλος ο κόσμος, μέχρι την εποχή που η εσώτερη θεία φύση του ανθρώπου θ' αφυπνίσει μέσα του την επιθυμία για μια απλούστερη μέθοδο διάρθρωσης της οικονομικής ζωής του.

Θ' ακολουθήσει τότε το στάδιο της χειραφέτησης της ανθρωπότητας από την σκλαβιά της περιττής δουλειάς. Οι μηχανές θ' αναλάβουν βαθμιαία από τον άνθρωπο τα έργα της παραγωγής. Μια μέρα όλα τα τεχνητά προϊόντα της καθημερινής μας ζωής θα δημιουργούνται μ' αυτό τον τρόπο. Αυτό θα οδηγήσει σε μιαν αυτάρκεια που σήμερα είναι αδιανόητη – τόσο μεγάλες είναι οι διαφορές σε ανάπτυξη και πόρους μεταξύ των χωρών. Αυτές οι μηχανές θα ελευθερώσουν τον άνθρωπο για ν' αποδυθεί στην εξερεύνηση της βαθύτερης φύσης του και θα εγγυηθούν την πρόοδό του προς τη θεία φύση. Με τον καιρό, αυτές οι μηχανές θα κατασκευάζονται με μια πράξη της θέλησης. Με τη δύναμη του φωτισμένου νου του, ο άνθρωπος θα συγκεντρώνει ένα σύνολο δυνάμεων και θα καλεί στην ύπαρξη αυτά τα όργανα και τις συσκευές που με τη χρήση τους θα καλύπτονται όλες οι ανάγκες του.

Τότε εκείνο που θα μοιράζονται οι άνθρωποι θα είναι οι πόροι και οι καρποί του πνεύματος. Μια δημιουργικότητα που όμοια της δεν ξαναφάνηκε ποτέ θα μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου, και σ' αυτή τη νέα ζωντάνια κι ομορφιά όλοι θα συμμετέχουν. Έτσι οι άνθρωποι θα εκδηλωθούν ως Θεοί.

Όλα αυτά εξαρτώνται από τις σωστές επιλογές του ανθρώπου τώρα – από την ικανότητά του να προβεί στις αναγκαίες θυσίες για το καλό όλων. Όταν αυτό επιτευχθεί, ο δρόμος ανοίγεται για τη λύτρωση του ανθρώπου από εκείνους τους περιορισμούς που ο ίδιος έχει επιβάλει στον εαυτό του και που τον κρατούν τώρα δέσμιο.

Από τη δική Μας σκοπιά, αυτές οι προϋποθέσεις εκπληρώνονται τώρα. Ήδη γίνονται έκδηλα τα σημάδια ότι η ανθρωπότητα συνειδητοποιεί κάθε μέρα και περισσότερο ότι ο χρόνος που της μένει για να προβεί στις απαιτούμενες αλλαγές είναι στ' αλήθεια λίγος.

Δεν θα περάσει πολύς καιρός και μια νέα αίσθηση Ενότητας θα ξεπροβάλει, μια αίσθηση ότι όλοι ανήκουν σε μια ενιαία οικογένεια αδερφών. Μια νέα και καλύτερη κατεύθυνση θα διαμορφώσει τη ζωή των ανθρώπων, και μαζί, με όλο και μεγαλύτερη αρμονία, θα κάνουν τα βήματα που θα εξασφαλίσουν την πρόοδό τους. Μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση του πεπρωμένου και του σκοπού του ανθρώπου θα ωθήσει τον άνθρωπο μπροστά και θα φωτίσει το μονοπάτι του.

Έτσι θα τεθούν σ' εφαρμογή τα στάδια του μοιράσματος, με κάθε στάδιο να εκφράζει κάποια νέα άποψη της θείας φύσης του ανθρώπου και ν' αποκαλύπτει, με όλο και μεγαλύτερη ακτινοβολία, τη δόξα αυτής της φύσης. Πολλά χρειάζεται να γίνουν σε τούτη την ερχόμενη εποχή ώστε η ανθρωπότητα ν' αδράξει τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται τώρα για να επιταχύνει αφάνταστα το ρυθμό της εξέλιξής της. Ποτέ άλλοτε, με τόση δύναμη, δεν ήταν διαθέσιμες οι ενέργειες γι' αυτό. Ο καιρός είναι λοιπόν μοναδικός. Μοναδική, επίσης, είναι η Παρουσία ανάμεσά σας του Αρχοντα της Ειρήνης, του Αγγελιοφόρου της Νέας Αυγής, μαζί μ' έναν αυξανόμενο αριθμό Μαθητών Του. Με τη σοφή Μας καθοδήγηση ο άνθρωπος θα φτάσει να συνειδητοποιήσει το αληθινό του ανάστημα και να εκπληρώσει τον προορισμό του.

Φεβρουάριος 1982

* * *