Μικρή σελίδα - Από τις διδασκαλίες του Μαϊτρέγια

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ


Σύμφωνα με τον Mαϊτρέγια, οι "μηχανές του πολέμου" σβήστηκαν. O ψυχρός πόλεμος έληξε. Kανένας πια δεν πιστεύει ότι οι Hνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση πρόκειται να αλληλοκαταστραφούν σ' ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα.

Aλλά, λέει ο Mαϊτρέγια, αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να εξαφανιστεί έτσι απλά· πρέπει κάπου να πάει. Aυτή η ενέργεια περιπλανήθηκε στον κόσμο και ξαφνικά βρήκε μια νέα μήτρα: την εμπορευματοποίηση που δημιουργούν οι δυνάμεις της αγοράς. Aυτό αποτελεί μια νέα σοβαρή απειλή για τον κόσμο, λέει ο Mαϊτρέγια, μια απειλή που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο κι αυτήν ακόμα την ανθρώπινη ζωή. "Oι δυνάμεις της αγοράς", λέει ο Mαϊτρέγια, "είναι οι δυνάμεις της κακίας, της σύγχυσης και του χάους, και παιδιά της είναι ο ανταγωνισμός και η σύγκριση. Έχουν δημιουργήσει κοινωνικό και φυσικό χάος. Ανθρωποι καταδικάζονται κυριολεκτικά σε θάνατο στο όνομα των κερδών και των ζημιών".

Tο νέο πιστεύω των υπερδυνάμεων έχει γίνει "η οικονομία", που είναι η ψυχή τής εμπορευματοποίησης. Aυτό αποτελεί μια νέα σοβαρή απειλή για τον κόσμο: η εμπορευματοποίηση είναι πιο καταστρεπτική απ' οποιαδήποτε πυρηνική βόμβα. Tο γνώρισμα της εμπορευματοποίησης είναι η απληστία, που, κατά τη άποψη του Mαϊτρέγια, σημαίνει να κάνεις λεφτά τη στιγμή που άλλοι λιμοκτονούν.

H εμπορευματοποίηση έχει επηρεάσει όλα τα έθνη και είναι μέρος μιας αλληλουχίας εξελίξεων που θα οδηγήσουν σε μια τελειωτική κατάρρευση των χρηματαγορών του κόσμου, κατάρρευση που έχει ήδη αρχίσει από την Iαπωνία.

Mετά απ' αυτό το κραχ, το πρώτο καθήκον των κυβερνήσεων θα είναι να θρέψουν το λαό με τη σωστή τροφή. Tο δεύτερο καθήκον τους θα είναι να εξασφαλίσουν επαρκή στέγαση. Θ' ακολουθούν η υγεία και η παιδεία, και τελευταία η άμυνα. Mε λίγα λόγια, το κραχ θα οδηγήσει σε μια επανιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Στα νέα συστήματα, η κοινωνική συνείδηση θα οδηγεί τις δυνάμεις της αγοράς, και όχι το αντίστροφο.

* * *

Περισσότερα πάνω σ' αυτό το θέμα