Προτεραιότητες

Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ


Σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε απόλυτη φτώχεια, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αυτό σημαίνει ότι το ένα πέμπτο της ανθρωπότητας είναι τόσο φτωχοί ώστε δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκή διατροφή και άλλα αναγκαία. Γύρω στα 20 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως παιδιά, πεθαίνουν κάθε χρόνο από αιτίες που συνδέονται με την πείνα – θάνατοι που θα μπορούσαν εύκολα ν' αποφευχθούν. Υπολογίζεται ότι στον κόσμο σήμερα παράγεται πλεόνασμα τροφής ίσο με 10 τοις εκατό.

Σχετικά με τα εκατομμύρια ανθρώπων που πεθαίνουν από αιτίες συνδεόμενες με την πείνα, ο Μαϊτρέγια λέει:


Μπέντζαμιν Κρεμ: 

"Εμείς δημιουργούμε τις συνθήκες που αναγκάζουν τους ανθρώπους στον αναπτυσσόμενο κόσμο να κόβουν τα τροπικά τους δάση για να κερδίσουν συνάλλαγμα και να μπορέσουν ν' αγοράσουν τρόφιμα και άλλους πόρους από μας. Ολόκληρο το σύστημα χρειάζεται αναδιοργάνωση.

Όπως το αντιλαμβάνομαι, η αρχή του μοιράσματος από κοινού των πόρων θα εφαρμοστεί κάπως έτσι: στους κόλπους των Ηνωμένων Εθνών θα ιδρυθεί μια νέα οργάνωση. Απ' όλα τα έθνη θα ζητηθεί να καταγράψουν όλους τους πόρους που έχουν και όλους τους πόρους που χρειάζονται – όλα όσα παράγουν και όλα όσα χρειάζεται να εισάγουν από άλλες χώρες. Έτσι, η "πίτα" του κόσμου θα γίνει γνωστή. Από κάθε έθνος θα ζητηθεί να παραχωρήσει, ως καταπίστευμα υπέρ ολόκληρου του κόσμου, όσα του περισσεύουν πέρα από κείνα που του χρειάζονται. Απ' αυτό το κοινό απόθεμα πλεονάσματος, θα ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων".

"Μια πολύ προχωρημένη μορφή ανταλλαγής θ' αντικαταστήσει το τωρινό οικονομικό σύστημα. Αυτό θ' ανακουφίσει τους ανθρώπους του Τρίτου Κόσμου και δεν θα χρειάζεται πια να καταστρέφουν τους πόρους που όλος ο κόσμος τούς έχει ανάγκη για την ίδια τη ζωή".


* * *