Η ζωή στη νέα εποχή | Υγεία και θεραπεία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ερωτήσεις και απαντήσεις με τον Μπέντζαμιν Κρεμ
Θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι σχετικά με τη νέα μορφή που θα πάρει η θεραπευτική;

Η υγεία του κάθε ατόμου εξαρτάται από τη σωστή και ελεύθερη εισροή ενέργειας απ' όλες τις πηγές – από την ψυχή και από κάθε επίπεδο ενέργειας – μέσα στο αιθερικό του σύστημα. (Το πυκνό φυσικό σώμα είναι συμπύκνωση του αιθερικού σώματος ή περιβλήματος. Το αιθερικό δημιουργείται πρώτο. Η ψυχή με μαγικό τρόπο συνθέτει μια αιθερική δομή που μέσα στη μήτρα συμπυκνώνεται και γίνεται το μωρό). Το αιθερικό σύστημα συνδέεται με το αιθερικό επίπεδο του πλανήτη.

Είμαστε όλοι αλληλένδετοι. Είμαστε όλοι μέρος της Γης, μέσω της πυκνής φυσικής και της αιθερικής φυσικής υπόστασής μας. Μέσ' από το αιθερικό φυσικό σώμα ρέουν όλες οι ενέργειες που μας απαρτίζουν. Το σώμα αυτό έχει εφτά κύρια κέντρα που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη του φυσικού σώματος και με τους εφτά σπουδαιότερους ενδοκρινείς αδένες – που είναι οι "ανταποκρίσεις" των αιθερικών κέντρων στο πυκνό φυσικό επίπεδο. Η υγεία του σώματος – όπως αρχίζουμε τώρα ν' ανακαλύπτουμε – εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τη σωστή λειτουργία αυτών των αδένων και τη σωστή τους σχέση μεταξύ τους. Η σωστή λειτουργία των αδένων εξαρτάται από τη σωστή ροή της ενέργειας που τους έρχεται από τα αιθερικά κέντρα και, κατά συνέπεια, από τη σωστή ροή της ενέργειας που εισέρχεται στο αιθερικό σώμα από οποιαδήποτε πηγή. Οι περισσότερες αρρώστιες προκαλούνται από τη λαθεμένη ή κακή χρήση της ενέργειας της ψυχής. Αυτό εξαρτάται από το στάδιο της εξέλιξης του ατόμου· από το αν κάνει κακή χρήση της ενέργειας της ψυχής, ή αν αντλεί υπερβολικό ρεύμα αστρικής ενέργειας από το αστρικό επίπεδο· ή ίσως να εισρέουν στο άτομο ενέργειες της ψυχής που όμως δεν εκδηλώνονται μέσ' από κάποια μορφή υπηρεσίας.

Η ψυχή απαιτεί από το όχημά της να προσφέρει υπηρεσία και το φέρνει στην ενσάρκωση ως μέρος της θυσιαστικής της υπηρεσίας. Αυτός είναι ο αληθινός λόγος που ενσαρκωνόμαστε – όχι απλώς για να διδαχτούμε. Ο βασικός λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι γιατί κάναμε μια θυσία. Ως μεγάλα πνευματικά Όντα, με μια πράξη πνευματικής θέλησης, θυσιαστήκαμε με το να έρθουμε στην ύλη. Αυτή είναι η αληθινή βάση της επαναγέννησης ή επανενσάρκωσης. Έτσι υπηρετούμε το Σχέδιο. Η υπηρέτηση του Σχεδίου γίνεται κατά κύκλους, γι' αυτό η ψυχή σχηματίζει αναρίθμητες φορές ένα νέο σώμα και μας προσφέρει ορισμένες ευκαιρίες και εμπειρίες. Η λαθεμένη χρήση οποιασδήποτε ενέργειας, η μη σωστή ροή ή το λίμνασμα ενέργειας σε οποιοδήποτε σημείο του αιθερικού, εκδηλώνεται τελικά στο φυσικό επίπεδο ως αρρώστια κάποιου είδους: αναπτύσσεται μια φλεγμονή από την υπερβολική ροή ενέργειας σε κάποιο σημείο· ή επικρατεί μια στατικότητα· ή πάλι εξαντλείται κάποιο απόθεμα, όταν δεν εισρέει στον αδένα, μέσ' από το αιθερικό κέντρο, αρκετή ενέργεια του κατάλληλου τύπου. Έτσι παρεμποδίζεται η δράση της ενέργειας, και το επακόλουθο είναι η αρρώστια.

Κάθε θεραπεία, κάθε πνευματική θεραπεία, γίνεται στο αιθερικό επίπεδο. Κάθε εσωτερική θεραπεία γίνεται μέσ' από το αιθερικό περίβλημα και εκδηλώνεται βαθμιαία στο φυσικό επίπεδο. Η αληθινή εσωτερική θεραπεία έχει να κάνει με τη μεταμόρφωση του ανθρώπου και όχι του σώματος. Αλλάζουμε τον άνθρωπο κι έτσι αλλάζουμε τη ροή ενέργειας, με αποτέλεσμα την ισορροπία και την υγεία. Όπως είπε ο George Ohsawa, ο άνθρωπος που έφερε στη Δύση τη Μακροβιοτική, "είναι εύκολο να θεραπεύσεις την αρρώστια· το δύσκολο είναι να θεραπεύσεις τον άρρωστο". Πρέπει ν' αλλάξεις τον άνθρωπο για ν' αλλάξεις την αρρώστια, διαφορετικά αυτή θα μετατραπεί σε κάποια άλλη μορφή αρρώστιας. Εκείνο που κάνει ο θεραπευτής είναι να μεταμορφώνει τη ροή της ενέργειας στο σύστημα. Αυτό εκδηλώνεται είτε ως προσωρινή αλλαγή ή, αν κατορθώσει ν' αλλάξει τον ίδιο τον άνθρωπο, ως μόνιμη αλλαγή.

Στην εποχή που έρχεται, η ανθρώπινη γραμμή εξέλιξης θα έρθει πιο κοντά στη ντεβική ή αγγελική εξέλιξη (και ο Χριστός φέρνει τώρα μαζί Του στον κόσμο μερικούς ντέβα πολύ υψηλού επιπέδου). Με τη ντεβική εξέλιξη συνεργάζονται επίσης και όλοι οι Δάσκαλοι.

Ένας Δάσκαλος μπορεί και καλεί ορισμένους ντέβα που θεραπεύουν – όπως είναι οι μενεξεδιοί ντέβα – και αυτοί εκλύουν την ενέργειά τους, τη ζωτικότητά τους, στον άρρωστο μέσ' από το αιθερικό σύστημα, με αποτέλεσμα την ίαση. Οι ντέβα αυτοί θα έρθουν πιο κοντά μας (και μάλιστα έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται πιο κοντά στην ανθρωπότητα), θα συνεργαστούν πολύ στενά μαζί μας και θα μας διδάξουν πώς να διατηρούμε σε ισορροπία το ζωτικό, αιθερικό σώμα: την τέχνη να ερχόμαστε σε συντονισμό με το πράνα του αέρα, όπως έρχεται κατευθείαν από τον ήλιο, και να τρεφόμαστε μ' αυτό, έτσι ώστε να χρειαζόμαστε πραγματικά λιγότερη τροφή. Δε λέω ότι αυτό θα το πετύχουν όλοι, αλλά οι πιο προχωρημένοι θα το πετύχουν.

Χάρη στη σχέση μας με το ντεβικό βασίλειο και την επαφή με τους ανώτερους ντέβα, τελικά θα εξαλείψουμε ολωσδιόλου την αρρώστια απ' τον πλανήτη. Οι ντέβα θα μας μάθουν πώς να θεραπεύουμε με τον ήχο και το χρώμα. Οι ντέβα ανταποκρίνονται στον ήχο: για να καλέσεις έναν ντέβα προφέρεις ορισμένο "μάντραμ" (mantram – λέξη ή λέξεις δύναμης) και ο ντέβα ανταποκρινόμενος έρχεται. Αυτός είναι, φυσικά, και ο λόγος που η χρήση των λέξεων αυτών φυλάσσεται τόσο προσεκτικά – γιατί είναι δυνατόν να καλέσει κανείς ντέβα από βασίλεια κατώτερα από το ανθρώπινο, που είναι στ' αλήθεια πολύ επικίνδυνοι. Μεγάλη αναστάτωση μπορεί να προκληθεί από την κατάχρηση, τη λαθεμένη χρήση ή την ημιμάθεια.

Αλλά και βραχυπρόθεσμα, η υγεία της ανθρωπότητας θα βελτιωθεί σε τεράστιο βαθμό, καθώς ο άνθρωπος θα κάνει σωστότερη χρήση των ενεργειών που ρέουν μέσ' από το αιθερικό του περίβλημα: αυτό θα προκύψει από την αλλαγή των συνθηκών της ζωής στη γη – από την ελάττωση της έντασης και του φόβου, τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο, το νέο νόημα και τη νέα ώθηση που θα δοθούν στη ζωή.