Εισαγωγή | Προαιώνια Σοφία

Γλωσσάρι εσωτερικών όρων


A- B- Γ- Δ- E- Z- H- Θ- Ι- K- Λ- M- N- Ξ- O- Π- P- Σ- T- Y- Φ- X- Ψ- Ω


- Α -

Αβατάρ - Ένα πνευματικό Ον Το Οποίο «κατέρχεται στη Γη» ως απάντηση στο κάλεσμα και στις ανάγκες της ανθρωπότητας. Υπάρχουν ανθρώπινοι, πλανητικοί και συμπαντικοί Αβατάρ. Αυτοί οι τελευταίοι θα ονομάζονταν «Θείες Ενσαρκώσεις». Εφ όσον η ανθρωπότητα συλλάβει και προοδευτικά εφαρμόσει την διδασκαλία τους ορθά,  θα επέλθει η διεύρυνση της κατανόησής μας και θα παρουσιασθεί το επόμενο βήμα προς τα εμπρός στην κατεύθυνση της εξελικτικής ανάπτυξης της ανθρωπότητας. (Σημ. Μετ. Υπερατλαντικά προφέρεται συχνά 'άβαταρ' . Ευρωπαϊκά, επικρατεί  η Γαλλόφωνη 'αβατάρ').

Αβατάρ της Σύνθεσης- Ένα μέγα συμπαντικό Όν Το Οποίο ενσωματώνει τις ενέργειες της Θέλησης, της Αγάπης, της Νοημοσύνης και μια άλλη ενέργεια για την οποία δεν έχουμε κάποιο όνομα ακόμη. Από την δεκαετία του 1940, στέλνει αυτές τις ενέργειες μέσ' τον κόσμο, βαθμιαία μεταμορφώνοντας την διαιρετότητα σε ενότητα.

Άζνα, το κέντρο- Το ενεργειακό κέντρο (τσάκρα) μεταξύ των φρυδιών. Κέντρο που κατευθύνει την προσωπικότητα. Στο φυσικό πεδίο, αντιστοιχεί στον μυξαδένα (υπόφυση).

Αιθερικά Πεδία- Τέσσερα πεδία ύλης λεπτότερης από την αέρια-φυσική. Ως τώρα αόρατα στους περισσότερους ανθρώπους.

Αιθερικό σώμα- Το ενεργειακό αντίστοιχο του φυσικού σώματος, που αποτελείται από επτά κύρια κέντρα (τσάκρα) και 42 δευτερεύοντα κέντρα, ένα δίκτυο που συνδέει όλα τα κέντρα, και άπειρα μικρές χορδές ενέργειας (νάντι) που βρίσκονται στη βάση κάθε τμήματος του νευρικού συστήματος. Εμπόδια μέσα στο αιθερικό σώμα, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την φυσική ασθένεια.

Αιτιατό πεδίο- Το τρίτο από τα τέσσερα ανώτερα νοητικά πεδία όπου κατοικεί η ψυχή.

Αιτιατό σώμα - Το όχημα της έκφρασης της ψυχής στο αιτιατό επίπεδο. Ο υποδοχέας όπου αποθηκεύεται η συνείδηση του εξελικτικού σημείου ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται κάποιος.

Ακτίνες- Τα επτά ρεύματα της συμπαντικής θείας ενέργειας, καθένα η έκφραση μιας πολύ μεγάλης Ζωής, Της Οποίας η αλληλεπίδραση με κάθε κραδασμό που υπάρχει δημιουργεί τα ηλιακά συστήματα, τους γαλαξίες και το σύμπαν. Η κίνηση ετούτων των ενεργειών, σε σπειροειδείς κύκλους, παρασύρει όλα τα Όντα μέσα και έξω από την εκδηλωμένη φύση, χρωματίζοντας και διαποτίζοντάς τα με συγκεκριμένες ποιότητες και χαρακτηριστικά.

Ακτίνες των Εθνών- Κάθε έθνος κυβερνάται από δύο ακτίνες, μια ακτίνα της ψυχής που γίνεται αντιληπτή και εκφράζεται από τους μυημένους και τους μαθητές ενός έθνους, και μια ακτίνα της προσωπικότητας που είναι η κυρίαρχη μαζική επίδραση και έκφραση. Από καιρό σε καιρό, μέσα από τις δραστηριότητες των μυημένων και των μαθητών μιας χώρας, η ακτίνας της ψυχής μπορεί να λάβει έκφραση και να γίνει ορατή η αληθινή ποιότητα του έθνους.

Άνθρωπος (Άνδρας/Γυναίκα)- Η φυσική εκδήλωση μιας πνευματικής Μονάδας (ή Εαυτού) που είναι μια μοναδική σπίθα του Ενός Πνεύματος (Θεού).

Αντακαράνα- Ένας αόρατος δίαυλος φωτός που συγκροτεί την γέφυρα μεταξύ του φυσικού εγκεφάλου και της ψυχής, που δημιουργείται με τον διαλογισμό και την υπηρεσία.

Αντίχριστος- Σε φάση υποστροφής ενέργεια της όψης της Θέλησης του Θεού, η οποία καταστρέφει τα παλαιά σχήματα και σχέσεις, για παράδειγμα στο τέλος μιας εποχής, προκειμένου να προετοιμάσει την οδό για τις δημιουργικές δυνάμεις της Χριστικής Αρχής. Εκδηλώθηκε μέσω του αυτοκράτορα Νέρωνα στους Ρωμαϊκούς χρόνους και του Χίτλερ και έξι συνεργατών του στην σύγχρονη εποχή.

Απόκρυφο- Κρυμμένο. Η κρυμμένη επιστήμη της ενέργειας (βλ. Εσωτερισμός).

Άσραμ- Η ομάδα ενός Δασκάλου. Στην Πνευματική Ιεραρχία υπάρχουν 49 άσραμ, επτά κύρια και 42 δευτερεύοντα, καθένα από αυτά καθηγούμενο από έναν Δάσκαλο Σοφίας.

Αστρικό πεδίο- Το πεδίο των συναισθημάτων, συμπεριλαμβανομένων των πολικών αντιθέτων όπως την ελπίδα και τον φόβο, την συναισθηματική αγάπη και το μίσος, την ευτυχία και  την δυστυχία. Το πεδίο της ψευδαίσθησης.

Αστρική Πόλωση- Η εστίαση της συνείδησης είναι στο αστρικό πεδίο. Η πρώτη ρίζα-φυλή, η Λεμούρια, είχε ως στόχο την τελειοποίηση της συνείδησης του φυσικού πεδίου. Ο στόχος του Ατλάντιου ανθρώπου ήταν η τελειοποίηση της συνείδησης στο αστρικό/συναισθηματικό πεδίο. Η πλειοψηφία στην ανθρωπότητα σήμερα είναι ακόμη πολωμένη στο αστρικό πεδίο. Βλέπε επίσης Νοητική Πόλωση.

Αστρικό σώμα- Ο συναισθηματικός φορέας του ατόμου.

Αυτοπραγμάτωση- Η διαδικασία της αναγνώρισης και έκφρασης της θείας φύσης μας.

- Β -

Βούδδας- Ο τελευταίος Αβατάρ της εποχής του Κριού. Παρελθών Παγκόσμιος Διδάσκαλος Ο Οποίος εκδηλώθηκε μέσω του Πρίγκιπα Γκοτάμα περί το 500 π.Χ. Η Ενσωμάτωση της Σοφίας, τώρα ενεργεί ως ο «Θείος Διαμεσολαβητής» μεταξύ της Σαμπάλλα και της ιεραρχίας. Οι Βουδδιστές προσδοκούν τον επόμενο μέγα διδάσκαλό τους με το όνομα Μαϊτρέγια Βούδδα.

Βούδι ή Μπούντι - Η οικουμενική ψυχή ή νους· ο ανώτερος λόγος (λογική)· η στοργική κατανόηση· η αγάπη-σοφία. Η ενέργεια της αγάπης όπως τη βιώνουν οι Δάσκαλοι.

Βουδδικό πεδίο- Πεδίο θείας ενόρασης.

- Γ -

Γιόγκα- Ένωση της κατώτερης φύσης με την ανώτερη. Επίσης, διαφορετικές μορφές και τεχνικές για την απόκτηση ελέγχου στο φυσικό, αστρικό ή νοητικό σώμα.

Γκουρού - Πνευματικός δάσκαλος. (Σημ. Μετ. Προφορά όπως η περίπτωση 'αβατάρ' .)

- Δ -

Δάσκαλοι της Σοφίας- Άτομα Οι Οποίοι έχουν λάβει την πέμπτη μύηση, αφού διέτρεξαν όλες τις εμπειρίες που η ζωή σε αυτό τον κόσμο προσφέρει και κατά την διαδικασία αυτή, έχουν αποκτήσει πλήρη κυριαρχία στον εαυτό τους και τους νόμους της φύσης. Φύλακες του Σχεδίου της εξέλιξης και όλων των ενεργειών που εισέρχονται σε αυτό τον πλανήτη που επιφέρουν την εκπλήρωση του Σχεδίου.

Διαλογισμός- Επιστημονικό μέσο για την επικοινωνία ενός ανθρώπου με την ψυχή του και τελικά την ένωσή του με αυτή. Επίσης η διαδικασία να είναι κάποιος ανοικτός σε πνευματικές αντιλήψεις κι επομένως στην συνεργασία με την Πνευματική Ιεραρχία.

Διαλογισμός Διαβίβασης- Ένας ομαδικός διαλογισμός με σκοπό την 'κάθοδο' (μεταμόρφωση) πνευματικών ενεργειών που εκπορεύονται από την Πνευματική Ιεραρχία των Δασκάλων οι οποίες έτσι γίνονται προσβάσιμες και χρήσιμες για το γενικό κοινό. Είναι η δημιουργία μιας δίνης ή μιας δεξαμενής ανώτερης ενέργειας προς όφελος της ανθρωπότητας. Αυτή είναι μια μορφή υπηρεσίας που είναι εύκολο να κάνει κάποιος, και ταυτόχρονα είναι ένα ισχυρό μέσο για την προσωπική ανάπτυξη. Υπάρχουν εκατοντάδες ομάδων Διαλογισμού Διαβίβασης ενεργές σε πολλές χώρες τριγύρω στον κόσμο.

Δόνηση- Κίνηση της ενέργειας. Κάθε ενέργεια δονείται στη δική της συγκεκριμένη συχνότητα. Η εξελικτική διαδικασία πορεύεται μέσα από την αύξηση του ρυθμού δόνησης ώστε να ανταποκριθεί σε ανώτερες ενέργειες οι οποίες έρχονται σε επαφή μαζί της.

Δυνάμεις του Σκότους (Δυνάμεις του Κακού, Δυνάμεις του Υλισμού)- Οι υπόστροφες ή υλιστικές δυνάμεις που στηρίζουν την υλική όψη του πλανήτη. Όταν παραβιάζουν τον ρόλο τους και προσκρούουν στην πνευματική πρόοδο της ανθρωπότητας, ορίζονται ως 'κακό'.

Δυνάμεις του Φωτός (Δυνάμεις της Εξέλιξης)- Η Πνευματική Ιεραρχία του πλανήτη μας. Το πλανητικό κέντρο της Αγάπης-Σοφίας. Βλέπε επίσης Πνευματική Ιεραρχία.

- Ε -

Εαυτός/Μονάδα- Η θεία σπίθα μέσα σε κάθε ανθρώπινο πλάσμα.

Ενέργεια- Από την άποψη του εσωτερισμού, δεν υπάρχει παρά ενέργεια σε ολόκληρο το εκδηλωμένο σύμπαν παντού. Η ενέργεια δονείται σε διάφορες συχνότητες και η συγκεκριμένη συχνότητα καθορίζει την μορφή που θα λάβει η ενέργεια. Η σκέψη μπορεί να επιδράσει επάνω στην ενέργεια και να την κατευθύνει.

Ενσάρκωση- Εκδήλωση της ψυχής ως τρίπτυχη προσωπικότητα, σύμφωνα με τον Νόμο των Αναγεννήσεων.

Εξέλιξη- Η διαδικασία της πνευματικοποίησης της ύλης, η οδός που απάγει πίσω στην Πηγή. Η απόρριψη των προπετασμάτων της πλάνης και των ψευδαισθήσεων, που οδηγεί τελικά στην συμπαντική συνείδηση.

Επανενσάρκωση (Ο Νόμος των Αναγεννήσεων)- Η διαδικασία που επιτρέπει στον Θεό, μέσα από ένα παράγοντα (εμάς) να κατέλθει στο πολικό Του αντίθετο - την ύλη - προκειμένου να επαναφέρει εκείνη την ύλη μέσα στον Εαυτό Του, απόλυτα εμποτισμένη με την φύση του Θεού. Ο Νόμος του Κάρμα μας σύρει πίσω σε ενσάρκωση μέχρι που σταδιακά, μέσα από την εξελικτική διαδικασία, να αποκαλύψουμε την έμφυτή μας θεία φύση περισσότερο επακριβώς.

Επιφώτιση- Μια εθελούσια διαδικασία συνεργασίας κατά την οποία η συνείδηση ενός Δασκάλου προσωρινά εισέρχεται και εργάζεται μέσα από το φυσικό, συναισθηματικό και νοητικό σώμα ενός μαθητή.

Εποχή- Παγκόσμιος κύκλος, κατά προσέγγιση 2.500 έτη, που καθορίζεται από τις σχετικές θέσεις της Γης, του Ηλίου και των αστερισμών του Ζωδιακού.

Εσωτερισμός- Η φιλοσοφία της εξελικτικής διαδικασίας τόσο στον άνθρωπο όσο και στα κατώτερα βασίλεια στη Φύση. Η επιστήμη της συσσωρευμένης σοφίας των αιώνων. Παρουσιάζει μια συστηματική και κατανοητή λεπτομερή περιγραφή της ενεργειακής δομής του σύμπαντος και της θέσης του ανθρώπου μέσα σε αυτό. Περιγράφει τις δυνάμεις και τις επιρροές που βρίσκονται πίσω από τον φαινομενικό κόσμο. Επίσης, η διαδικασία της συνειδητοποίησης αυτών των δυνάμεων και της προοδευτικής ικανότητας του να γίνει ο άνθρωπος κύριος αυτών.

- Η -

Η Ημέρα Της Αναγγελίας- Η ημέρα όταν ο Μαϊτρέγια θα εμφανίσει εαυτόν στον κόσμο στην διάρκεια μιας παγκόσμιας ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής εκπομπής. Ακόμη κι εκείνοι που δεν την ακούν ή δεν παρακολουθούν, θα ακούσουν τα λόγια Του τηλεπαθητικά στη δική τους γλώσσα και ταυτόχρονα, εκατοντάδες χιλιάδες θεραπείες θα συμβούν στον κόσμο. Η αρχή της ανοικτής αποστολής του Μαϊτρέγια στον κόσμο.

Ηλιακός Λόγος- Θείο Ον που αποτελεί την ψυχή του ηλιακού μας συστήματος.

- Θ -

Θεός (βλ. επίσης Λόγος) - Το μέγα Συμπαντικό Ον Το Οποίο αποτελεί την ψυχή ετούτου του πλανήτη, κι ενσωματώνει όλους τους Νόμους και όλες τις ενέργειες που κυβερνώνται από αυτούς τους Νόμους, που συνιστούν όλα όσα μπορούμε να δούμε και όσα δεν μπορούμε.

Θυμαπάτη ή θυμική αυταπάτη- Η ψευδαίσθηση στο αστρικό πεδίο. Η κατάσταση όπου ο νους συσκοτίζεται από συναισθηματικές ορμές που δημιουργούνται σε αστρικά επίπεδα, κι εμποδίζει τον οφθαλμό του νου από του να διακρίνει την πραγματικότητα καθαρά. Παραδείγματα: φόβος, αυτολύπηση, επικριτική διάθεση, τάση για υποψίες, προσποιητή ευλάβεια, υπερβολική προσήλωση στα υλικά πράγματα.

- Ι -

Ιεραρχία - Βλ. Πνευματική Ιεραρχία.

Ιεροφάντης- Ο Μυητής. Είτε ο Χριστός, στις δύο πρώτες πλανητικές μυήσεις, ή ο Κύριος του Κόσμου, στην τρίτη και στις ανώτερες μυήσεις.

Ιησούς- Ένας Δάσκαλος της Σοφίας και μαθητής του Χριστού, Μαϊτρέγια. Επέτρεψε στον Χριστό να εργασθεί μέσα από Αυτόν στο διάστημα από την βάπτισή Του έως την σταύρωσή Του. Στο προσεχές μέλλον, θα έχει έναν καταλυτικό ρόλο προκειμένου όλος ο χώρος της Χριστιανικής θρησκείας να επανακτήσει την πνευματικότητά του και να προσανατολισθεί ξανά. Ως ο Δάσκαλος Ιησούς, συνεργάζεται στενά με τον Μαϊτρέγια, συχνά εμφανιζόμενος στους ανθρώπους (συγκαλυμμένα).

Ιμάμης Μα(χ)ντί- Ο προφήτης Του οποίου την επιστροφή προσδοκούν μερικές Ισλαμικές θρησκευτικές ομάδες προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρώσει την εργασία που άρχισε ο Μωάμεθ.

- Κ -

Κακό- Ο,τιδήποτε το οποίο εμποδίζει την εξελικτική ανάπτυξη.

Κάρμα- Ανατολική ονομασία για τον Νόμο της Αιτίας και του Αποτελέσματος. Ο βασικός Νόμος που κυβερνάει την ύπαρξή μας σε αυτό το ηλιακό σύστημα. Κάθε σκέψη που έχουμε, κάθε πράξη που κάνουμε, βάζει σε κίνηση ένα αίτιο. Αυτά τα αίτια έχουν τα αποτελέσματά τους τα οποία επηρεάζουν τη ζωή μας προς το καλύτερο ή το χειρότερο. Με βιβλικούς όρους, αυτό εκφράζεται με την φράση: «όπως έσπειρες, έτσι θα θερίσεις», με επιστημονικούς όρους: «για κάθε δράση υπάρχει μια ισοδύναμη και αντίθετη αντίδραση.»

Κρίσνα - Ένας μέγας Αβατάρ που εμφανίσθηκε περί το 3.000 π.Χ. και υπηρέτησε ως ο φορέας της εκδήλωσης του Κυρίου Μαϊτρέγια στην διάρκεια της εποχής του Κριού. Ο Κρίσνα άνοιξε την θύρα προς την δεύτερη μύηση δείχνοντας πρακτικά την ανάγκη για έλεγχο της αστρικής/συναισθηματικής φύσης. Οι Ινδουϊστές αναμένουν μια νέα ενσάρκωση του Κρίσνα στο τέλος της Κάλι Γιούγκα, της σκοτεινής εποχής.

Κύριος του Κόσμου - Βλ. Σανάτ Κουμάρα (Σημ. Μετ. Προφορά όπως η περίπτωση 'Αβατάρ').

- Λ -

Λόγος - Θεός. Το Συμπαντικό Ον Που αποτελεί την ψυχή ενός πλανήτη (Πλανητικός Λόγος), ενός ηλιακού συστήματος (Ηλιακός Λόγος), ενός γαλαξία (Γαλακτικός Λόγος) και ούτω καθ' εξής στο άπειρο.

- Μ -

Μαϊτρέγια (Maitreya)- Ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος για την εποχή του Υδροχόου. Ο Χριστός και κεφαλή  της Πνευματικής Ιεραρχίας του πλανήτη μας. Ο Δάσκαλος όλων των Δασκάλων.

Μάνας- Ανώτερος νους.

Μάντραμ- Σχήμα ή διάταξη λέξεων ή συλλαβών που όταν προφέρεται ορθά, επικαλείται ενέργεια.

Μεγάλη Επίκληση - Μια αρχαία στερεότυπη διατύπωση που μεταφράσθηκε από την Ιεραρχία για να χρησιμοποιεί η ανθρωπότητα προκειμένου να επικαλείται τις ενέργειες που θα αλλάξουν τον κόσμο μας. Έχοντας μεταφρασθεί σε πολλές γλώσσες, χρησιμοποιείται καθημερινά από εκατομμύρια ανθρώπους.


Μονάδα/Εαυτός- Αγνό Πνεύμα που καθρεφτίζει την τριαδικότητα της Θεότητας:
(1) Την Θεία Θέληση ή Δύναμη (τον Πατέρα), (2) Την Αγάπη-Σοφία (τον Υιό), (3) Την Ενεργή Νοημοσύνη (το Άγιο Πνεύμα). Η «σπίθα του Θεού» που κατοικεί σε κάθε ανθρώπινο πλάσμα.

Μόνιμα άτομα- τα τρία άτομα της ύλης - φυσικά, αστρικά και νοητικά - γύρω από τα οποία σχηματίζονται τα σώματα για μια νέα ενσάρκωση. Διατηρούν την συχνότητα δόνησης του ατόμου την στιγμή του θανάτου, κι έτσι εγγυώνται ότι η ενεργειακή «κατάσταση» της εξέλιξης που έχει μέχρι εκείνη την στιγμή επιτευχθεί, θα μεταφέρεται και στις επόμενες διαδοχικές ζωές.

Μπούντι- Η συμπαντική ψυχή ή νους, η ανώτερη λογική, η κατανόηση με αγάπη, η αγάπη-σοφία. Η ενέργεια της αγάπης όπως οι Δάσκαλοι την βιώνουν.

Μύηση- Μια εκούσια διαδικασία όπου διαδοχικά και σταδιακά βήματα ένωσης και εξιλέωσης συμβαίνουν μεταξύ του άνδρα ή της γυναίκας σε ενσάρκωση, της ψυχής του/της, και της θείας Μονάδας ή «σπίθας του Θεού». Κάθε στάδιο επιφέρει στον μυούμενο μια βαθύτερη κατανόηση του νοήματος και του σκοπού του Σχεδίου του Θεού, μια πληρέστερη επίγνωση της θέσης του/της μέσα σε εκείνο το Σχέδιο και μια αυξανόμενη ικανότητα να εργάζεται συνειδητά και ευφυώς προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσής του.

- Ν -

Νοητική Πόλωση- Η εστίαση της συνείδησης επάνω στο νοητικό πεδίο. Η μετατόπιση της συνείδησης πάνω στο νοητικό πεδίο αρχίζει περίπου στα μισά μεταξύ της πρώτης και δεύτερης πλανητικής μύησης.

Νοητικό πεδίο- Το πεδίο του νου όπου συμβαίνουν οι νοητικές διαδικασίες.

Nοητικό σώμα- Ο φορέας της προσωπικότητας στα νοητικά πεδία.

Νόμος της Αιτίας και του Αποτελέσματος (Νόμος Δράσης και Αντίδρασης)- Βλέπε Κάρμα.

Νόμος των Αναγεννήσεων- Βλέπε Επανενσάρκωση.

Ντέβα - Άγγελος ή ουράνιο ον που ανήκει σε ένα βασίλειο της Φύσης το οποίο εξελίσσεται παράλληλα με την ανθρωπότητα, και ποικίλει από στοιχειακά κατώτερα του ανθρώπινου έως υπεράνθρωπα όντα στο ίδιο επίπεδο με τον πλανητικό Λόγο. Αυτοί είναι οι «ενεργοί κτίστες», ευφυώς εργαζόμενοι με την ουσία προκειμένου να δημιουργήσουν όλες τις μορφές που βλέπουμε, συμπεριλαμβανομένων των νοητικών, συναισθηματικών και φυσικών σωμάτων της ανθρωπότητας.

- Ο -

Όχημα - Βλέπε Φορέας

- Π -

Παγκόσμιος Διδάσκαλος- η κεφαλή της Πνευματικής Ιεραρχίας σε κάθε δεδομένο κύκλο. Ο Δάσκαλος όλων των Δασκάλων. Το αξίωμα κατέχεται αυτή την στιγμή από τον Κύριο Μαϊτρέγια.

Πεδίο- Ένα επίπεδο εκδήλωσης.

Πλάνη- Παραπλάνηση στο νοητικό πεδίο. Η ψυχή αποκτά μια διεστραμμένη εικόνα του κόσμου των φαινομένων επειδή χρησιμοποιεί, ως όργανο για αυτό, νου που έχει πλανηθεί, έχει σαγηνευθεί.

Πλανητικός Λόγος- Θείο Ον που αποτελεί την ψυχή ενός πλανήτη.

Πνεύμα- Όπως χρησιμοποιείται από τον Μαϊτρέγια, ένας όρος που σημαίνει το γενικό σύνολο όλων των ενεργειών - την δύναμη της ζωής - που ζωοποιεί και ζωογονεί ένα άτομο. Επίσης χρησιμοποιείται, βαθύτερα εσωτεριστικά, για να σημάνει την Μονάδα η οποία αντανακλά τον εαυτό της μέσα στην ψυχή.

Πνεύμα της Ειρήνης ή Εξισορρόπησης- Ένα συμπαντικό Ον Το Οποίο συνεργεί στην εργασία του Μαϊτρέγια επιφωτίζοντάς Τον με την ενέργειά Του. Εργάζεται στενά με τον Νόμο της Δράσης και Αντίδρασης, προκειμένου να μεταμορφώσει τις παρούσες χαοτικές συνθήκες στην αντίθετη κατάσταση σε επακριβή αναλογία.

Πνευματική Ιεραρχία (Λευκή Αδελφότητα, Κοινωνία των Φωτισμένων Μυαλών)- Το Βασίλειο του Θεού, το Πνευματικό Βασίλειο ή το Βασίλειο των ψυχών, που αποτελείται από του Δασκάλους και τους μυημένους όλων των βαθμών και των Οποίων ο σκοπός είναι η εφαρμογή του Σχεδίου του Θεού. Πλανητικό κέντρο της Αγάπης-Σοφίας.

Πνευματικό- Η ποιότητα κάθε δραστηριότητας που οδηγεί το ανθρώπινο πλάσμα προς τα εμπρός στην κατεύθυνση κάποιου είδους ανάπτυξης - φυσικής, συναισθηματικής, ενορατικής, κοινωνικής - που προάγει την παρούσα του/της κατάσταση.

Πραλάγια- Μια μη-νοητική, μη-αστρική, μη-υλική κατάσταση ύπαρξης κάπου μεταξύ θανάτου και αναγέννησης, όπου η παρόρμηση για ζωή αναπαύεται. Μια εμπειρία τέλειας ειρήνης και ατελείωτης ευδαιμονίας πριν την επόμενη ενσάρκωση. Αντιστοιχεί στην Χριστιανική ιδέα του παραδείσου.

Προαιώνια Σοφία- Ένα αρχαίο σύνολο πνευματικών διδασκαλιών που υπάρχει στο υπόβαθρο όλων των θρησκειών του κόσμου όπως επίσης και σε όλα τα επιστημονικά, κοινωνικά και πολιτιστικά επιτεύγματα. Έγινε διαθέσιμο με γραπτό λόγο στο πλατύ κοινό για πρώτη φορά στα τέλη του 19ου αιώνα από την Έλενα Πέτροβνα Μπλαβάτσκυ και στον 20ο αιώνα από την Αλίκη Α. Μπέϊλη, την Έλενα Ρέριχ και τον Μπένζαμιν Κρεμ.

Προσωπικότητα- Τρίπτυχος φορέας της ψυχής στο φυσικό πεδίο, αποτελούμενο από ένα νοητικό, ένα συναισθηματικό (αστρικό) και ένα φυσικό-αιθερικό σώμα.

- Σ -

Σαμπάλλα- Ένα κέντρο ενέργειας, το κύριο κέντρο μέσα στον πλανήτη. Εντοπίζεται πάνω από την Έρημο Γκόμπι στα δύο ανώτατα αιθερικά πεδία. Η Δύναμη της Σαμπάλλα - η ενέργεια της Θέλησης ή του Σκοπού - ρέει από αυτή και μέσα από αυτή. Αντιστοιχεί στο κέντρο (τσάκρα) στην κορυφή του κεφαλιού.

Σανάτ Κουμάρα- Ο Κύριος του Κόσμου, η αιθερική-φυσική έκφραση του Πλανητικού μας Λόγου Ο Οποίος κατοικεί στη Σαμπάλλα. Ένα πολύ μεγάλο Ον, προερχόμενο από την Αφροδίτη, Ο Οποίος θυσίασε τον εαυτό Του προκειμένου να γίνει ο φορέας της προσωπικότητας για την θεότητα που αποτελεί την ψυχή του πλανήτη μας 18,5 εκατομμύρια χρόνια πριν. Η εγγύτερη όψη του Θεού που μπορούμε να γνωρίζουμε.

- Τ -

Τα Τσάκρα- Ενεργειακά κέντρα (δίνες) στο αιθερικό σώμα που σχετίζονται με την σπονδυλική στήλη και τους επτά πιο σπουδαίους ενδοκρινείς αδένες. Υπεύθυνα για τον συντονισμό και την ζωογόνηση όλων των σωμάτων (νοητικό, αστρικό και φυσικό) και τον συσχετισμό τους με την ψυχή, το κύριο κέντρο της συνείδησης. Υπάρχουν επτά κύρια τσάκρα και 42 ελάσσονα τέτοια.

Τρίγωνο- Μια ομάδα τριών ανθρώπων που συνδέονται με την σκέψη κάθε ημέρα για λίγα λεπτά δημιουργικού διαλογισμού.

- Y -

Υδροχόος- Αστρονομικά, η εποχή του Υδροχόου, που τώρα αρχίζει και διαρκεί 2.350-2.500 έτη. Εσωτερικά, αναφέρεται στον Φέροντα το Ύδωρ, την εποχή του Μαϊτρέγια, και την πνευματική ενέργεια του Υδροχόου : αυτή της σύνθεσης και της αδελφοσύνης.

Υποστροφή- Η διαδικασία στην οποία το πνεύμα κατέρχεται μέσα στην ύλη, το πολικό του αντίθετο.

- Φ -

Φορέας- Η μορφή μέσα από την οποία ανώτερα όντα βρίσκουν έκφραση στα κατώτερα πεδία. Το φυσικό, αστρικό και νοητικό σώμα για παράδειγμα, σχηματίζουν τους φορείς της ψυχής σε κατώτερα επίπεδα.

Φυσικό πεδίο- Οι κατώτατες καταστάσεις δόνησης της ουσίας, που συμπεριλαμβάνουν: πυκνή-φυσική, υγρή, αεριώδη και αιθερική ύλη.

- Χ -

Χριστική συνείδηση - Η ενέργεια του Συμπαντικού Χριστού, επίσης γνωστή και ως η Χριστική Αρχή. Ενσωματώνεται για χάρη μας στον Χριστό, αυτή την ώρα ξυπνάει στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων ολούθε στον κόσμο. Είναι η ενέργεια της εξέλιξης αυτή καθ' αυτή.

Χριστός - Ένας όρος που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την κεφαλή της Πνευματικής Ιεραρχίας, τον Παγκόσμιο Διδάσκαλο, τον Δάσκαλο όλων των Δασκάλων. Αυτή την ώρα, το αξίωμα κατέχει ο Κύριος Μαϊτρέγια.

- Ψ -

Ψυχή (Εγώ, Ανώτερος Εαυτός, εσωτερικός κυβερνήτης, ο Χριστός μέσα μας, Υιός του Νου, Ηλιακός Άγγελος) - Η συνδετική αρχή μεταξύ του Πνεύματος και της ύλης, μεταξύ του Θεού και της μορφής Του. Παρέχει συνείδηση, χαρακτήρα και ποιότητα σε κάθε εκδήλωση που έχει λάβει μορφή.