Η ζωή στη νέα εποχή

Η οικογενειακή ζωή

Ερωτήσεις και απαντήσεις με τον Μπέντζαμιν Κρεμ
Ε. Μήπως ο θεσμός της οικογένειας θα ξεπεραστεί στη νέα εποχή; Αν ναι, τι θα την αντικαταστήσει;

Α. Όχι. Η οικογένεια είναι η βασική μονάδα που προσφέρει τις καλύτερες συνθήκες και την ευνοϊκότερη καρμική κατάσταση για σωστή εξέλιξη. Δεν μπορεί, χωρίς επιπτώσεις, ν' αντικατασταθεί.

Μήπως προβλέπετε τη διάλυση της οικογένειας-πυρήνα και μια πιο "κοινοτική" ζωή;

Μια πιο κοινοτική ζωή, ναι. Η οικογένεια είναι η βασική μονάδα της ανθρωπότητας. Το μωρό ανατρέφεται μέσα στην οικογένεια και η μητέρα είναι εκείνη που το θάλπει και το γαλουχεί. Τρέφει και φροντίζει το μωρό, προσέχει να μην πάθει κακό και το διδάσκει – μεταδίδει το όποιο επίπεδο πολιτισμού έχει στο παιδί.

Η οικογένεια είναι για την ανθρωπότητα η βασική της ψηφίδα και δεν μπορεί ν' αντικατασταθεί. Ξέρω ότι γίνονται πολλοί πειραματισμοί – στα κιμπούτς και σε διάφορες κοινότητες – που έχουν στόχο την κατάργηση της οικογένειας ως μονάδας και που σημειώνουν διάφορους βαθμούς επιτυχίας για ένα διάστημα. Ωστόσο, σε πολλές απ' αυτές τις κοινότητες διαπιστώνουν τώρα πως, όσο και να προσπαθούν, όταν τα παιδιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σ' ένα τέτοιο περιβάλλον ενηλικιώνονται, όλο και επιστρέφουν στην οικογενειακή μονάδα. Η οικογένεια φαίνεται να είναι ένα βασικό, ουσιαστικό στοιχείο της φύσης του ανθρώπου, και αναμφισβήτητα έχει καίρια σημασία για την πρόοδο της φυλής, των εξελισσόμενων υιών των ανθρώπων, καθώς έρχονται σ' ενσάρκωση, γιατί η οικογένεια προμηθεύει τη μορφή για το ερχόμενο εγώ, την ενσαρκούμενη ψυχή.

Ο στόχος είναι να δίνεται η ευκαιρία σε εγώ με όλο και πιο αναπτυγμένη, όλο και πιο διευρυμένη συνείδηση να έρχονται στον κόσμο για να υπηρετήσουν τη φυλή· αλλά για να έρθουν, χρειάζονται σώματα. Μόνο σε σώματα της κατάλληλης ποιότητας, του κατάλληλου ρυθμού δόνησης, και μέσα στο κατάλληλο πλέγμα σχέσεων που προσφέρει η οικογένεια, τους είναι δυνατόν να γεννηθούν.

Έτσι η οικογένεια είναι κάτι το βασικό. Διαλέγουμε την οικογένειά μας. Δεν διαλέγουμε την ομάδα μας· είμαστε μέρος μιας ομάδας. Ενσαρκωνόμαστε ως ομάδες και διαλέγουμε τον πατέρα και τη μητέρα που θα γίνουν η οικογένειά μας και θα μας δώσουν ένα σώμα που η ψυχή μας, ο αληθινός εαυτός μας, βλέπει ότι αντιστοιχεί κατά προσέγγιση – σε ρυθμό δόνησης και συνεπώς σε δυνατότητες – με το επίπεδο που έχει φτάσει η ψυχή κατά το χρόνο της συγκεκριμένης ενσάρκωσης.

Η οικογενειακή μονάδα θα διατηρηθεί, αλλά θα δούμε ότι είναι δυνατόν να κρατήσουμε την οικογενειακή μονάδα στους κόλπους μιας μεγαλύτερης ομάδας κι ενός ευρύτερου πεδίου κοινωνικών σχέσεων. Δε θα πρόκειται για διάλυση της οικογένειας, αλλά για επέκταση των οικογενειακών μονάδων.