Μικρή σελίδα για τον Μαϊτρέγια

ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ


Ο κύριος σκοπός αυτών των σελίδων είναι να κάνουν γνωστό ένα γεγονός που πολλοί πιστεύουν ότι είναι το σημαντικότερο της εποχής μας – την ανάδυση του Μαϊτρέγια, του Παγκόσμιου Διδασκάλου, εκείνου που αναμένεται από διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις ως ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Ιμάμ Μαντί, ο Κρίσνα, και ο Μαϊτρέγια Βούδας.

Ο Μαϊτρέγια δεν είναι ένας θρησκευτικός ηγέτης, αλλά ένας δάσκαλος και οδηγός, κι έχει έρθει για να εμπνεύσει την ανθρωπότητα να δημιουργήσει έναν πολιτισμό βασισμένο στη μοίρασμα, την οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη και την παγκόσμια συνεργασία.

Μέσ' από τούτες τις σελίδες, ελπίζουμε να προσφέρουμε μια βάση για την κατανόηση αυτής της χωρίς προηγούμενο στιγμής της ιστορίας.