Θρησκεία και Προαιώνια Σοφία

Ιησούς ο Ναζωραίος και Μαϊτρέγια ο Χριστός


"Η ελπίδα της ανθρωπότητας είναι, ουσιαστικά, η ελπίδα της Ανάστασης"

Φωτογραφίες:

  • Το πρόσωπο του Ιησού στην Σινδόνη

  • Φωτογραφία του Ιησού από την Αδελφή Αννα